Robotikas pulciņi veicina skolēnu talantu atklāšanu un attīstību

Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs sadarbībā ar Siguldas novada Jaunrades centru pērn oktobrī uzsāka tehniskās jaunrades interešu izglītības programmas “Robotika” īstenošanu Inčukalna pamatskolā, Mālpils vidusskolā un Krimuldas vidusskolā. Pašvaldības rūpes un ieguldījums skolēnu zināšanu stiprināšanā informācijas tehnoloģiju jomā vien nepilnu piecu mēnešu laikā devis labu rezultātu – augstus sasniegumus sacensībās, motivāciju un pašapziņu.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Zaļais norāda, ka līdzšinējie centieni ir loģisks iznākums tam, kas notiek, kad skolēniem piedāvā viņiem interesējošas nodarbes. “Esam gandarīti, ka pašvaldības atbalsts tehniskās jaunrades interešu izglītības programmu daudzveidībā un attīstībā ne tikai Siguldas pilsētā, bet arī novada pagastos sekmē skolēnu interesi tehnoloģiju jomā,” stāsta K. Zaļais. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks pateicas robotikas pulciņu vadītājiem, jo viņu aizrautība ir tā, kas iedvesmo bērnus. 

“Kopš mūsu skolā notiek robotikas pulciņš, skolēni piektdienās vairs nesteidzas uz māju, bet ar interesi iesaistās nodarbībās. Tas attīsta ne vien digitālās prasmes un radošumu, bet vairo bērnu pašapziņu. Ne reizi vien skolēni priecīgi nāk pie manis vai mācību pārzines, lai parādītu, ko paveikuši robotikas nodarbībās. Vēl lielāks prieks bērnos ir atalgojums, kas atspoguļojās sasniegumos un godalgotajās vietās konkursos,” stāsta Inčukalna pamatskolas direktore Agnese Kalniņa.

Turpat divdesmit Robotikas pulciņu dalībnieki ir veiksmīgi piedalījušies “VEX IQ” sacensību disciplīnās gan Preiļu robotikas čempionātā, gan Siguldas robotu kausā, kurā Rūdolfs Melderis no Inčukalna pamatskolas ar robotu “Ģēnijs” VEX IQ disciplīnā izcīnīja 1. vietu.

“Pateicību pelnījis katrs skolēns, kurš uzdrīkstējās un piedalījās sacensībās. Esmu pārliecināts, ka nākamajā mācību gadā Latvijas čempionāta posmos vēl vairāk dzirdēsim par Siguldas novada izglītības iestāžu pārstāvju sasniegumiem,” saka Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.

Inčukalna pamatskolā robotikas nodarbības kopumā apmeklē 31 skolēns dažādās vecuma grupās, kamēr Mālpils vidusskolā un Krimuldas vidusskolā – katrā 28 skolēni. Bērni un jaunieši robotikas prasmes apgūst bez maksas. Martā robotikas pulciņu ar “VEX IQ” sistēmas robotikas komplektiem uzsāks Laurenču sākumskolā, paverot vēl plašākam skolēnu skaitam iespēju līdzdarboties tehniskajā jaunradē. Jāpiebilst, ka Laurenču sākumskolā jau līdz šim sekmīgi darbojās robotikas pulciņi. 

Robotikas pulciņa ietvaros skolēni darbojas ar “VEX IQ” sistēmas robotikas komplektiem – apgūst robotu būvēšanas, programmēšanas un vadīšanas iemaņas, konstruējot savus robotus. Nodarbību ietvaros skolēni plāno sava robota dizainu un konstruē tos tā, lai tie veiktu noteiktus uzdevumus un funkcijas, piemēram, līnijsekošanu, šķēršļu pārvarēšanu vai kravu nogādāšanu. Bērni un jaunieši apgūst gan pilotēšanu, gan programmas algoritma izstrādi, lai robots uzdevumu veiktu autonomi, izmantojot dažādus sensorus – distances, krāsu, redzes un vēl citus. Robotikas pulciņu dalībnieki programmē, izmantojot vizuālās programmēšanas rīku, un secīgi apgūs arī “Python” programmēšanas valodas pamatus, kompleksu algoritmu izstrādei.

Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors Edgars Bajaruns uzsver tehniskās jaunrades lomu bērnu un jauniešu attīstībā. “Siguldas novada Jaunrades centrs jau desmit gadus īsteno dažādas tehniskās jaunrades interešu izglītības programmas, tostarp šobrīd piedāvājot LEGO robotiku, elektroniku, mehatroniku, programmēšanu, lidmodelismu un praktisko prototipēšanu. Tāpat arī šogad septiņās dažādās robotikas disciplīnās ar 47 robotiem dalībnieki ir pārstāvējuši Siguldas novadu robotikas sacensībās. “Siguldas Robotu kauss 2024” ir šogad līdz šim lielākās robotikas sacensības,” saka Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors.

Kopš Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs sadarbībā ar Siguldas Valsts ģimnāziju ir izveidojis Dizaina un tehnoloģiju telpu, tajā organizē prototipēšanas nodarbības novada skolēniem, kā arī īsteno izbraukuma vizītes uz skolām, piedāvājot apgūt dažādas tehnoloģijas – 3D modelēšanu un drukāšanu, darbu ar dažādiem materiāliem, lāzergriešanu. Notiek arī pedagogu profesionālās pilnveides programmas.

Šogad martā uzsākta pilotprojekts – Programmēšanas skola meitenēm, kurā 9. līdz 12. klašu audzēknēm ir iespēja apgūt programmēšanu, tādējādi aktualizējot un iesaistot meitenes informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozarē. Šobrīd programmā ir 11 dalībnieces no Siguldas novada dažādām izglītības iestādēm.

Siguldas novada Jaunrades centrs sadarbībā ar Siguldas Tehnoloģiju izglītības centru un Siguldas novada izglītības iestādēm plāno šogad augustā atzīmēt Tehnoloģiju mēnesi, kura ietvaros dažādu vecuma grupu jauniešiem un pieaugušajiem būs iespēja izmēģināt robotiku, tehnoloģijas un iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Foto: Edgars Semanis

TOP Komentāri

avatar