Nams Lāčplēša ielā 123 b atzīts par dzīvošanai nederīgu; iedzīvotāji aicināti pieteikties krīzes pabalstam

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs ceturtdien, 31. oktobrī, sasauca pašvaldības atbildīgo struktūrvienību pārstāvju sanāksmi, kurā kopā ar iedzīvotājiem pārrunāja aktuālos jautājumus par namu Lāčplēša ielā 123 B un pašvaldības iespējamo atbalstu ēkas iedzīvotājiem. Uz sēdi bija aicināts arī ēkas īpašnieks, kurš pats neieradās, bet viņu pārstāvošais jurists, ieraudzījis nama iemītniekus, atteicās sarunā piedalīties.

Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs informēja, ka ēkas apsekošanā konstatēts – ēka patlaban nav piemērota dzīvošanai un tajā cilvēki atrasties nedrīkst. Nama īpašniekam uzdots līdz 24. janvārim veikt pasākumus bīstamības novēršanai, un, ja tie netiks veikti, var tikt piemērotas soda sankcijas.

Savukārt Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji informēja, ka 8. novembrī tiks lemts par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu grausta stāvoklī esošajai ēkai.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji sacīja, ka iedzīvotājiem ir piedāvātas pagaidu mītnes dzīvošanai, kā arī ir iespējams pieteikties krīzes pabalstam, kura apmērs atsevišķi dzīvojošai personai ir līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai (430 eiro), ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām. Tāpat iespējams saņemt arī atsevišķus sadzīves priekšmetus, kamēr nav iespējas piekļūt dzīvokļos esošajām mantām.

„Aicinu iedzīvotājus pieteikties pabalstam un citai palīdzībai, kuru var sniegt Rīgas Sociālais dienests. Pašvaldībai nav tiesību rīkoties ar šo īpašumu un iespēju piešķirt jaunus dzīvokļus, tāpēc veiksim pārrunas ar īpašnieku, lai ēka tiktu sakārtota pēc iespējas ātrāk un iedzīvotāji varētu atgriezties savās mājās,” norādīja O.Burovs.

Četrstāvu dzīvokļu ēku Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters šovasar savā īpašumā iegādājās privātīpašnieks. 12. oktobrī vienā no ēkas stāviem iegruva griesti. Šobrīd aptuveni 60 nama īrniekiem ir jāmeklē jauna dzīves vieta.

Foto: Rīgas dome

TOP Komentāri

avatar