Kas jāņem vērā īpašniekiem, izvērtējot mežistrādes uzņēmumu piedāvātās cirsmu cenas

2022. gads meža nozarē izcēlās kā īpaši izdevīgs laiks cirsmu pārdošanai. Tolaik vidējā cena par apaļkoku kubikmetru bija aptuveni 100 līdz 150 eiro. Taču šobrīd, kad cenas ir stabilizējušās un atgriezušās pirmskrīzes līmenī, daudziem meža īpašniekiem var būt aktuāls jautājums, vai šobrīd ir izdevīgi pārdot cirsmu vai meža īpašumu un kā saprast, vai piedāvātā cena ir atbilstoša? Lai objektīvi izsvērtu šos jautājumus, svarīgi zināt, kādas patlaban ir vidējās koksnes cenas par m3 un apzināties, ka 2022. gada cenas var ļoti ilgi vairs neatkārtoties.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati* liecina, ka 2022. gadā būtiski pieauga cenas teju visām koksnes sugām, tostarp priedes, egles, bērza, apses zāģbaļķiem, finierklučiem un taras klučiem. Piemēram, vidējā iepirkuma cena priedes zāģbaļķiem 2022. gada otrajā pusgadā sasniedza pat 108,02 EUR (bez PVN) par kubikmetru.

Vērtējot šos datus, mežu īpašniekiem būtiski izprast, ka CSP dati atspoguļo cenas, par kurām koksni varēja pārdot mežizstrādes uzņēmumi koksnes pārstrādātājiem. Mežu īpašniekiem, kas pārdeva cirsmas, saņemtā atlīdzība bija par ~ 25% mazāka. Tas saistīts ar meža ciršanas tehniskajām izmaksām un mežistrādes uzņēmumu individuāli noslēgtajiem līgumiem ar turpmākajiem koksnes uzpircējiem.

VIDI WOODS meža apsaimniekošanas speciālists Matīss Rozītis: “Līdzīgi ir arī šobrīd – ja vidējā cena par apaļkoka pārdošanu, piemēram, priedes zāģbaļķiem ir aptuveni 90 EUR/m3 (bez PVN), tad meža īpašnieks pirms nodokļu nomaksas var saņemt par ~ 39% mazāk. Proti, aptuveni 55 EUR/m3. Tas ir saistīts ar tehnisko izmaksu sadārdzināšanos, taču vienlaikus jāņem vērā, ka šī vidējā cena par m3 ir ļoti indikatīva, jo atšķirsies gan no cirsmas koku sugām, gan koksnes kvalitātes, gan arī lokācijas un kopējā apjoma. Tādēļ, lai iegūtu precīzāku izpratni par sava meža vērtību, īpašniekiem pašlaik būtu svarīgi neaprobežojoties tikai ar viena uzņēmuma piedāvājumu.”

Aptaujājot vairākus pakalpojumu sniedzējus, ir jāņem vērā gan finansiālie, gan arī kvalitātes aspekti, tostarp arī tas, vai konkrētais uzņēmums piedāvā mākslīgu meža atjaunošanu. Tas ir īpaši svarīgi tiem īpašniekiem, kas vēlas izstrādāt mežu ar samazinātu koku caurmēru, jo no 2023. gada šādu mežu mākslīga atjaunošana īpašniekiem jāveic obligāti trīs gadu laikā.

Pašreizējās apaļkoku iepirkuma cenas ir salīdzinoši stabilas, un ir svarīgi atzīmēt, ka 2022. gada otrā pusgada un 2023. gada pirmā pusgada augstais cenu līmenis, visticamāk, tuvākajos gados vairs nav sagaidāms. Tāpēc meža īpašniekiem ir būtiski rūpīgi sekot līdzi tirgus aktualitātēm un sava meža stāvoklim. Nereti, nogaidot izdevīgāku brīdi, mežs pāraug un koksne zaudē savu kvalitāti un līdz ar to arī vērtību. Prasmīga meža apsaimniekošana un savlaicīga mežizstrāde var palīdzēt nodrošināt meža rentabilitāti. Savukārt meža kopšanas cirtes un savlaicīgi atjaunošanas darbi sekmēs ilgtspējīgu meža attīstību un veselību.

Rezumējot iepriekš teikto, meža īpašniekiem ir jāapzinās, ka publiski pieejamās apaļkoku iepirkuma cenas neatspoguļo to summu, ko viņi faktiski iegūst pēc cirsmas pārdošanas. Tāpēc, lai varētu izvērtēt materiāli izdevīgāko piedāvājumu, pirms lēmuma pieņemšanas par meža vai cirsmas pārdošanu ieteicams aptaujāt vairākus mežizstrādes uzņēmumus. Vienlaikus, pārdodot cirsmu vai meža īpašumu, īpašniekiem ir svarīgi zināt, ka meža īpašniekam ir pienākums no ienākumiem nomaksāt 7,5% iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi**. 25% summa, kas ar nodokļiem netiek apliekta, ir paredzēta meža atjaunošanas darbiem, taču liela daļa šo atlikušo summu tomēr izvēlas paturēt sev, nevis ieguldīt meža atjaunošanā.

* https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__ME__MEI/MEI020/table/tableViewLayout1/

** Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) III nodaļas 15. panta 6. daļas 1. punktu tiek piemērota IIN likme 10% apmērā. Saskaņā ar šī paša likuma 17. panta 10.2 daļu darījumam tiek piemērota izdevumu norma 25%, kuru ar nodokli neapliek.

Tas nozīmē, ka nodoklis šajā gadījumā ir 10% no 75% jeb 7,5%.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar