Mūzikas nodarbības emocionāli stiprina bērnus

Sākot ar nākamo nedēļu skolēni atgriezīsies klātienes mācībās un arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem varēs piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tie bērni, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu, izpildoties vairākiem nosacījumiem. Taču arī mājsēdes laikā bērni caur datora ekrānu apguva gan mūzikas instrumentu spēli, gan dziedāšanu. Lai gan tas nebija viegli un brīžiem zūda motivācija, šīs nodarbības emocionāli stiprināja bērnus un ļauj gūt pozitīvas emocijas, kas šobrīd ir īpaši būtiski.

Nepazaudēt sasniegto arī pandēmijas laikā

Lielai daļai no mums mājsēde nebija vienkāršs laiks, īpaši bērniem un jauniešiem, kuriem nav iespējas tikties ar draugiem, apmeklēt skolu, mūzikas, mākslas, sporta un citas nodarbības. Daudz tiek runāts par to, cik sarežģīti ir sportistiem, kuri daudz laika un pūļu ieguldījuši treniņos un tagad spiesti ieturēt pauzi vai trenēties pašu spēkiem, tomēr vērts piezīmēt, ka ļoti līdzīgā situācijā ir arī mākslas un mūzikas skolu audzēkņi. Lai gan liela daļa, izvēloties apgūt kādu mūzikas instrumentu vai mākslas veidu, nemeklē augstus sasniegumus, bet gan iespēju darboties un attīstīt radošumu, šīs nodarbības ir kā vēl viena skola, piemēram, sešus vai astoņus gadus apgūstot kādu mūzikas instrumentu. Tas prasa lielus ieguldījumus, tāpēc ir svarīgi nepazaudēt sasniegto arī pandēmijas laikā un turpināt mācīties. Lai saglabātu motivāciju arī šajā laikā, svarīga visu četru pušu iesaiste un sadarbība – skolas, pedagoga, bērna un vecāku.

Mūzikas pozitīvā ietekme

Tikpat svarīgi apzināties arī mūzikas pozitīvo ietekmi gan uz katru no mums, gan sabiedrību kopumā. Muzicēšana, dziedāšana vai dejošana bērnībā ir pamats radošumam un daudzām tradīcijām, piemēram, Dziesmu un deju svētkiem, ko ir svarīgi saglabāt arī pandēmijas laikā. Tikai retais var sākt dziedāt vai dejot jau pieaugušā vecumā, un bez bērnībā apgūtiem pamatiem tas nenākas viegli.

Ansamblis vai koris attālināti

Šobrīd dzīvojam laikmetā, kad internets ir gandrīz katrā mājsaimniecībā un lielākā daļa ģimeņu var nodrošināt attālināto tiešsaistes mācību procesu. Papildus tiešsaistei bērniem ir arī iespēja ierakstīt dziedāšanu vai instrumenta spēli, sūtīt materiālu skolotājam, kurš klausās, komentē, iesaka, ko nepieciešams uzlabot. Lai gan tas nevar aizstāt klātienes mācības, ir svarīgi, ka šāda iespēja pastāv. Patiesībā ir daļa bērnu, kuriem mācības mājās izdodas veiksmīgāk, jo vecāki uzrauga procesu un palīdz. Turklāt, arī vecāki daudz vairāk iedziļinās tajā, ko dara un apgūst viņu atvases. Attālināti notiek arī ansambļu un koru nodarbības. Piemēram, ansambļa nodarbībā visi bērni dzied ar izslēgtiem mikrofoniem, klausoties, kā dzied vadītājs. Pēc tam skolotājs lūdz bērnus ieslēgt mikrofonus un turpināt dziedāt pa vienam. Diemžēl, dažāds interneta ātrums un skaņas aizture neļauj attālinātu nodarbību vadīt tieši tāpat kā klātienē. Attālinātajā mācību procesā iztrūkst kopības sajūtas stiprināšana kolektīvā. Turklāt, attālināti nav iespējams iemācīt dziedāt daudzbalsīgi, sevišķi, ja bērns to nekad nav darījis, jo iztrūkst kolektīva muzicēšana kopā. Ir svarīgi, ka jau pavisam drīz varēsim atgriezties klātienes mācībās, jo attālinātais process ir patiess izaicinājums, kas kopumā nevar sasniegt klātienes rezultātus.

Mainās bērnu emocionālā pasaule

Arī muzicējot vai dziedot tiešsaistes nodarbībās ir redzams, kā mainās bērnu emocionālā pasaule. Ne velti dziedāšanu mēdz salīdzināt ar dziedināšanu. Šajā laikā, kas ir emocionāli grūts daudziem bērniem un jauniešiem, mūzikas un dziedāšanas nodarbības aizrauj un sniedz atslodzi. Nereti tas ir acīmredzami – nodarbības sākumā bērns ir noguris, reizēm ir grūti saņemties, taču, kad ir sācis dziedāt vai spēlēt instrumentu, burtiski pārvēršas un nodarbības beigās jau ir pavisam citā garastāvoklī, priecīgs un pacilāts. Liela daļa aktīvi dzied vai muzicē vienatnē, jo tas emocionāli stiprina un palīdz atbrīvoties no ikdienas spriedzes.

Šis ir izaicinājumu pilns laiks gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem un arī skolu vadībai. Ir jāsaka liels paldies vecākiem, kuri veic ieguldījumu savu bērnu nākotnē un turpina bērnu izglītību profesionālās ievirzes skolās un interešu izglītībā.

Mākslu skolas Kultūras Patnis direktores vietniece izglītības jomā Ilze Ērkšķe

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar