Kā samazināt elektroenerģijas rēķinu? Jāizvēlas atbilstoša pieslēguma slodze un tarifu plāns

Šī gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifos, kas redzamas augustā saņemtajos rēķinos par jūliju. Lai izmaksas par sistēmas pakalpojumiem ik mēnesi būtu optimālas, AS “Sadales tīkls” atgādina, ka ir būtiski izvēlēties gan individuālajiem elektroenerģijas lietošanas paradumiem atbilstošu slodzi (jaudu), gan arī atbilstošu sistēmas pakalpojumu tarifu plānu (“Pamata” vai “Speciālais”).

Jāuzsver, ka elektroenerģijas rēķinu ietekmē arī maksa par elektroenerģiju (patērētajām kilovatstundām), tāpēc ikvienam jādomā ne tikai par piemērotāku sadales sistēmas pakalpojumu tarifu, bet arī par pašas elektroenerģijas tirdzniecības tarifu (to klients izvēlas pie sava elektroenerģijas tirgotāja).

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs pēc būtības ir maksa par milzīgās, kritiski nozīmīgās elektroapgādes sistēmas uzturēšanu un attīstību – “Sadales tīkla” pārvaldībā vien ir elektrolīnijas 92 tūkst. kilometru kopgarumā, ap 28 tūkst. transformatoru apakšstacijas, vēl lielāks skaits sadales skapju, 1 milj. viedo elektroenerģijas skaitītāju u.c. Tas viss ļauj nodrošināt elektrības piegādi gandrīz 800 tūkst. mājsaimniecību un uzņēmumu visā Latvijā. Tāpēc jaunie tarifi veidoti atbilstošāki sistēmas faktiskajām izmaksām, kā arī vienādi gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, jo elektrotīkla izmaksas ietekmē klientu elektrības pieslēgumu tehniskie dati, nevis juridiskais statuss. 

Jo piemērotāka slodze, jo mazāka maksa

Katram klientam maksa par sistēmas pakalpojumiem veidojas atkarībā no pieprasītās jaudas (slodzes), ko izsaka elektrības pieslēguma fāzu (F) un ampēru (A) skaits. To ir būtiski izraudzīties atbilstoši katras mājsaimniecības elektroenerģijas lietošanas paradumiem, ko ietekmē mājsaimniecībā izmantotās elektrotehnikas klāsts un jauda. Ja pieslēgumam maksimālā pieejamā jauda būs par mazu, brīžos, kad vienlaikus tiks darbinātas vairākas jaudīgas ierīces, radīsies pārslodze un automātslēdži jeb “korķi” drošības labad izslēgsies, pārtraucot elektroenerģijas padevi konkrētai telpai vai visam mājoklim. Ja savukārt tiks pieprasīta pārlieku liela jauda, elektrības pieslēgums nebūs efektīvs un tad var nākties ik mēnesi maksāt par pieejamas, bet neizmantotas jaudas uzturēšanu. Vienlaikus šī neizmantotā jauda tad nebūs pieejama kādam citam klientam, kam tā, iespējams, būtu noderīga. 

Piemēram, dzīvokļu īpašnieki lielākoties izmanto 1 F, 16 A vai 20 A pieslēgumus. Šādi pieslēgumi ir piemēroti, lai nodrošinātu visas ikdienas vajadzības: apgaismotu telpas, darbinātu veļasmašīnu, ledusskapi, televizoru, gludekli, elektrisko tējkannu un citas ierīces. Savukārt 3 F pieslēgumi pārsvarā tiek ierīkoti jauno projektu daudzdzīvokļu namos un privātmājās, kur nereti tiek izmantotas elektroierīces ar lielāku jaudu, piemēram, siltumsūknis, ūdens sūknis, kondicionieris u.c.

Kādi pieslēguma parametri (F un A skaits) būs piemērotākie, aprēķināt var palīdzēt “Sadales tīkla” mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators, kurā ir apkopotas mājsaimniecībās sastopamākās elektroierīces un to vidējā jauda. Mājaslapā var smelties arī papildu ieteikumus efektīvam pieslēgumam, savukārt pēc detalizētākas konsultācijas var vērsties pie elektrospeciālistiem.

Esošos pieslēguma parametrus var noskaidrot, autorizējoties “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv (sadaļā “Objektu informācija”). Ja aprēķini par kopējo pieslēguma slodzi ļauj secināt, ka līdzšinējā pieprasītā jauda bijusi par lielu, to iespējams samazināt. Tad klientu portālā e-st.lv jāpiesaka slodzes samazināšana (sadaļa “Pieteikt pakalpojumu”-“Pieslēgumi”-“Slodzes izmaiņas”). Izmaiņas pieslēguma jaudā (slodzē) stāsies spēkā jau ar nākamo dienu no pieteikuma apstrādes brīža.

Slodzes piemērotību īpaši ieteicams izvērtēt mājsaimniecībām ar 3 F, 25 un vairāk A pieslēgumu, jo šāda jauda mājsaimniecības vajadzībām varētu būt par lielu. “Sadales tīkla” apkopotie dati liecina, ka Latvijā ir teju 100 tūkst. mājsaimniecību ar 3 F, 25 un vairāk A pieslēgumu. Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, taču jāņem vērā – ja pēc laika tomēr radīsies vajadzība pēc lielākas slodzes, tās palielināšanas pakalpojums būs par maksu.

“Pamata” un “Speciālie” tarifu plāni – kuru izvēlēties?

No 1. jūlija klientiem ir pieejami divi sadales tarifu plāni – “Pamata” un “Speciālais”.  “Pamata” tarifi ir piemēroti iedzīvotājiem ar regulāru, aktīvu ikdienas elektroenerģijas patēriņu (tādi varētu būt apmēram 90% klientu), savukārt “Speciālie” – izņēmuma gadījumiem. Proti, īpašumiem, kuros elektroenerģijas patēriņš ir izteikti mazaktīvs, neregulārs vai sezonāls, piemēram, īpašumiem, kas izlikti pārdošanā un netiek ikdienā apdzīvoti, vasarnīcām ziemas mēnešos, uzņēmumiem ar sezonālu darbību ārpus sezonas u. tml. 

Izvēloties “Speciālo” tarifu plānu, katram pašam rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas. Pie kāda elektroenerģijas ikmēneša patēriņa būtu piemērotāks un izdevīgāks “Speciālais” tarifa plāns, var iepazīties “Sadales tīkla” mājaslapā (sadaļā “Tarifu plānu maiņa”). Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie “Pamata” tarifu plāna.

Pieslēguma parametri “Speciālais” tarifu plāns izdevīgs, ja ikmēneša patēriņš nepārsniedz “Pamata” tarifu plāns izdevīgs, ja ikmēneša patēriņš ir vismaz
1 F 16 A 30 kWh 31 kWh
1 F 20 A 38 kWh 39 kWh
1 F 25 A 48 kWh 49 kWh
1 F 32 A 61 kWh 62 kWh
3 F 16 A 73 kWh 74 kWh
3 F 20 A 92 kWh 93 kWh
3 F 25 A 115 kWh 116 kWh
3 F 32 A 147 kWh 148 kWh
3 F 40 A 184 kWh 185 kWh
3 F 50 A 230 kWh 231 kWh
3 F 63 A 289 kWh 290 kWh

Svarīgi, ka tarifu plānu ir iespējams nomainīt, izvēloties piemērotāko nākamajā mēnesī plānotajam elektroenerģijas patēriņam (piemēram, pārceļoties uz vasarnīcu vasarā). To viegli un bez maksas īpašnieki var izdarīt savā profilā portālā e-st.lv (dodoties uz sadaļu “Pieteikt pakalpojumu”, tad izvēloties “Līgumi un tarifi”-“Tarifa plāna maiņa”). Turklāt pārejas laikā, no 2023. gada jūlija līdz septembra beigām, izmaiņas iespējams pieteikt jau ar esošā mēneša 1. datumu.

Elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu maksa ir viena daļa no kopējā ikmēneša elektroenerģijas rēķina. Vēl viena daļa ir maksa par izlietoto elektroenerģiju (patērēto kilovatstundu skaitu), kas tiek aprēķināta atbilstoši katra klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotāja produktam, trešā daļa ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar