Guntis Čoders: IT nozare lauž etniskās barjeras

Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums ar vairāk nekā 720 tūkstošiem darbinieku visā pasaulē, ģeogrāfiski uzņēmuma darbinieki aptver 49 valstis, klienti – pat vairāk nekā 120 valstis. Pēc darbinieku skaita Accenture ir lielākais IT uzņēmums Latvijā. Accenture Baltics darbinieku loks aptver 39 tautības. Jau šie skaitļi un plašais ģeogrāfiskais aptvērums vien parāda, ka uzņēmums ir atvērts dažādām kultūrām un kas vēl svarīgāk – mērķtiecīgi strādā, lai vienlīdzīgu attieksmi sajustu katrs darbinieks.

Ikdienas darba pieredze starpkulturālā vidē

Cilvēki, ar kuriem ikdienā strādāju – gan kolēģi, gan sadarbības partneri, gan klienti, ir atvērti pasaulei, līdz ar to arī ar vēlmi komunicēt ar dažādām kultūrām. Tas pat nav jautājums par to, vai varam pieņemt citu kultūru, atšķirīgu tautību vai mentalitāti. Ja ir abpusēja vēlme sadarboties, sastrādāties, virzīties uz rezultātu, tad šāds jautājums – kā es vērtēju, ka man jāstrādā ar citas tautības pārstāvi, patiesībā pat nav dienas kārtībā. Tas ir kā pluss – strādāt kopā ar cilvēkiem no visas pasaules un strādāt uzņēmumā, kur pret visiem ir vienlīdzīga attieksme.

Uzskatu, ka šāda tendence ir visu uzņēmumu nākotne. Laikā, kad mūsu dzīvē tehnoloģijas un līdz ar to arī komunikācija ar visu pasauli kļūst par ikdienu, pat nevajadzētu ienākt prātā domai, ka varētu pret kādu izturēties atšķirīgi viņa etniskās piederības dēļ. Accenture darbības specifika nodrošina, ka dienu no dienas strādājam ar starptautiskiem projektiem, un tas sniedz iespēju regulāri un brīvi komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem, kas šādu situāciju padara par ierastu. Pastāvīgi esot šādā vidē, etniskās barjeras tiek lauztas.

Ir situācijas, kad jāpielāgojas kolēģu, sadarbības partneru komunikācijas veidam vai mentalitātei, bet es to uztveru kā savas empātijas un emocionālās inteliģences treniņu. Līdz ar to – internacionālu vidi, komunikāciju ar cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām saredzu kā milzīgu ieguvumu arī savai personiskajai izaugsmei. Lepojos ne tikai ar to, ka man ir iespēja sevi attīstīt, strādājot starptautiskā vidē, bet arī to, cik veiksmīgi Accenture šos jautājumus risina, kā šai lietai pieiet.

Uzņēmuma vadība iedrošina darbiniekus

Viena no Accenture galvenajām vērtībām ir cilvēku vienlīdzība, radot vidi, kur ikvienam ir iespēja sasniegt labākos rezultātus personiski un līdz ar to arī uzņēmuma mērķus. Lai uzņēmumā jebkādas vērtības eksistētu ne tikai kā ieraksts mājas lapā, bet reāli darbotos arī dzīvē –  pārliecībai par izvēlēto virzienu ir jābūt vadības līmenī. Manuprāt, tas arī ir Accenture kā uzņēmuma veiksmes faktors etniskās iekļaušanas jautājumā. Mēs kopā kā komanda uzņēmuma vērtības iedzīvinām un ieviešam darba ikdienā.  Spilgts piemērs tam ir taisnīga un vienlīdzīga atalgojuma politika. Šogad uzņēmums Fontes Vispārējā atalgojuma pētījuma datos Latvijā ieņēma 1.vietu, pērn – 5.vietu, bet vēl gadu iepriekš – 1.vietu.

Uzņēmuma vadība ikdienā iedrošina darbiniekus būt atvērtiem un iekļaujošiem – ieviesti arī dažādi atbalsta mehānismi un ziņošanas kanāli – palīdzības tālrunis, kur ziņot par pārkāpumiem vai arī vienkārši pārrunāt nevienlīdzīgas attieksmes un citus jautājumus. Arī lokālā līmenī ir dažādi kanāli, kā sazināties, piemēram, ar personāla speciālistiem. Iespējas pārrunāt un ziņot ieviestas gan lai uzlabotu darba vidi, gan arī lai katrs darbinieks zinātu, ka uzņēmuma vadībai ir svarīgi, kā viņš jūtas un zinātu, kur un kā saņemt atbalstu problēmsituācijās. Turklāt  tas attiecas gan uz etnisko un reliģisko piederību, gan dzimumu līdztiesību, gan personām ar invaliditāti. Uzņēmumā radīta vide, kur ikviens jūt, ka viņam ir vienlīdzīgas iespējas.

Accenture tiek īstenota nulles tolerance pret jebkāda veida diskrimināciju. Jau uzsākot strādāt uzņēmumā, darbinieki tiek izglītoti šajā jomā, arī pārējiem darbiniekiem regulāri tiek nodrošinātas apmācības. Padziļinātas apmācības jeb treniņi par ētiskajiem aspektiem darba vidē notiek 3-4 reizes gadā, kas ietver gadījumu analīzi, konfliktsituāciju piemērus un iespējamos risinājumus, testus, video apmācības. Tēmu loks ir plašs – par vienlīdzību, par to, kā nepieļaut nevienlīdzīgas attieksmes izpausmes pret sevi. Darbinieki tiek iedrošināti runāt, izteikt viedokli.  Loģiski, ka cilvēkiem, kuri nav pieraduši strādāt starptautiskā un iekļaujošā vidē, apziņa un izpratne par šiem jautājumiem nav tūlītēja, tomēr Accenture saviem darbiniekiem palīdz to attīstīt – iedrošinot, izglītojot un nodrošinot dažādus komunikācijas formātus.

Ne vienmēr uzņēmuma vadībai ir tiešā tekstā jāpasaka – “mēs esam vienlīdzīgi”,  tā gluži vienkārši ir mūsu uzņēmuma kultūra – to jūt un redz. No vadības nekad neredzam atšķirīgu rīcību, uzvedību vai izteikumus pret kādu, līdz ar to – šī uzņēmuma kultūra arī dabiskā veidā tiek pārnesta arī uz darbiniekiem.

Uzņēmums var kļūt par piemēru pārējai sabiedrībai

Ikdienā esam novērojuši, ka uzņēmuma nostāja un iekļaujoša, uz rezultātu orientēta darba vide motivē esošos darbiniekus un piesaista jaunus. Jo vairāk uzņēmumu ar šādu redzējumu un mērķi strādātu, jo mazāk neiecietības pret atšķirīgām kultūrām mēs redzētu gan ikdienas situācijās, gan arī tādās darbavietās, kur cilvēki atšķirīgu etnisko izcelsmi ir retums. Esmu pārliecināts, ka katrs uzņēmums, kurš īsteno šādu vienlīdzības politiku, dod pozitīvu signālu un iedrošinājumu arī pārējai sabiedrībai.

Raksts tapis Sabiedrības integrācijas fonda  kampaņas “Izstāstīt saliedētību” ietvaros. 

Par kampaņu:

Sabiedrības integrācijas fonds īsteno kampaņu Izstāstīt saliedētību, kuras mērķis ir, organizējot mērķtiecīgus atbalsta un tematiskos pasākumus, paaugstināt sabiedrības izpratni un informētību par rasu diskriminācijas pamatu, veicināt sabiedrības integrāciju un dažādību, mazināt diskrimināciju un vairot sabiedrības toleranci.

 Viedokļa autors: Guntis Čoders, Accenture Baltics Kurzemes reģiona vadītājs

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar