Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā tiks piemērota no 2022. gada

Otrdien, 9. jūnijā, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos, ar kuriem pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā tiek pārcelta par vienu gadu un tiks piemērota no 2022. gada 1. janvāra. Tas darīts ar mērķi, lai veicinātu tūristu izvēli par labu Rīgai un padarītu pilsētu par finansiāli izdevīgāku galamērķi, kā arī lai neradītu papildu izdevumus nodevas maksātājiem – personām, kas uzņem tūristus un atpūtniekus tūristu mītnēs.

Kā ziņots, pagājušā gada 25. septembrī  Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā”. Tie paredzēja, ka ar 2021. gada 1.janvāri Rīgā tiktu ieviesta nodeva viena eiro apmērā diennaktī par vienu tūristu mītnē uzņemto atpūtnieku.

Saskaņā ar Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas sniegto pamatojumu tūrisma nozare COVID-19 ietekmē šobrīd piedzīvo vēsturiski smagāko krīzi. Pakāpeniski atsākot darbu, daudzi tūrisma galamērķi, saistībā ar kuriem tiks ieguldīti lieli līdzekļi valstu un pilsētu reklāmās, cīnīsies par klientiem. COVID-19 izraisītā krīze finansiāli ietekmēja arī potenciālos Rīgas viesus, līdz ar to tie dos priekšroku izdevīgākam galamērķim. Bez tam nodevas ieviešana nodevas maksātājiem prasa ievērojamus finanšu līdzekļus, kuri vispirms būtu jānovirza nozares darbības atjaunošanai un finanšu optimizācijai. Tādēļ pagaidu administrācija, konsultējoties ar nozari, secināja, ka šādu līdzekļu izlietojums jāatliek par vienu gadu, kad varētu mazināties COVID-19 radītās krīzes ietekme.

“Turisma nodevas atlikšana vērtējama pozitīvi. Lai gan tā sākotnēji tika ieviesta, lai ietaupītu pašvaldības līdzekłus un kopā ar nozares pārstāvjiem veiktu mārketinga aktivtātes tūristu piesaistei, šajā izaicinošajā laikā, kad tūrisma nozare ir uz izdzīvošanas robežas, tās atlikšana ir būtisks atbalsts uzņēmējiem,” uzsver Janis Jenzis, Rīgas Tūrisma Attīstības biroja valdes priekšsēdētājs.

TOP Komentāri

avatar