Deputāti: izpildvarai jārod ilgtermiņa risinājumi, lai cilvēki ar invaliditāti varētu strādāt

“Cilvēki ar īpašām vajadzībām darba tirgū joprojām sastopas ar ievērojamām grūtībām. Viņus pārstāvošās organizācijas deputātiem šodien apliecināja, ka atbalsta sistēma ir nepārdomāta, sadrumstalota un vairāk balstās Eiropas Savienības finansētos projektos, nevis efektīvā valsts politikā. Tas ir jāmaina,” tā pēc Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 2.septembra sēdes uzsver komisijas priekšsēdētājs Andris Skride. 

Kā uzsver A.Skride, asa un pamatota kritika gan no deputātiem, gan nevalstisko organizāciju pārstāvjiem šodien izskanēja Labklājības ministrijas virzienā, pārmetot tai kūtru un formālu pieeju invalīdu nodarbinātības jautājumu risināšanā. Ir nepieciešama daudz aktīvāka rīcība no izpildvaras puses, lai atbalsta pasākumi sasniegtu adresātus ne tikai uz projektu laiku, bet gan ilgtermiņā sniegtu plašākas darba iespējas cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, vienlaikus nesarežģījot dzīvi uzņēmējiem. 

Vienlaikus komisija šodien atbalstīja izmaiņas Darba likumā, kas vērstas, lai iedrošinātu darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Proti, no likuma plānots svītrot normu, kas paredz aizliegumu no darba atbrīvot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Kā norādījuši nevalstisko organizāciju pārstāvji, tieši šī norma nereti attur uzņēmējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. 

Lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā nodrošinātu lielāku aizsardzību, likumā šai darba ņēmēju grupai tiks paredzēts ilgāks uzteikuma termiņš – divi mēneši. Attiecībā uz darba līgumiem, kas noslēgti laikā, kad spēkā bija liegums no darba atbrīvot cilvēkus ar invaliditāti, uzteikuma termiņš plānots trīs mēneši. 

 Minētie Darba likuma grozījumi Sociālo un darba lietu komisijā šodien atbalstīti otrajā lasījumā. 

Komisijas vadītājs norāda, ka šis ir tikai neliels solis, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Deputāti sagaida atbildīgās nozares ministrijas proaktīvu rīcību, lai taptu efektīva ilgtermiņa politika cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā.

Saeimas Preses dienests

Foto:saeima.lv

TOP Komentāri

avatar