Izveidota digitāla karte ar atkritumu šķirošanas punktiem Rīgā

Ņemot vērā arvien pieaugušo iedzīvotāju interesi par atkritumu šķirošanu, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir izveidojis digitālu karti ar Rīgā izvietotajiem atkritumu šķirošanas punktiem. Tajos ikviens iedzīvotājs drīkst izmest sašķirotos atkritumus.

Karti var apskatīt departamenta mājas lapā: https://mvd.riga.lv/nozares/apsaimniekosanas-parvalde/atkritumu-skirosanas-punkti/

Kartē pavisam ir norādīti 111 atkritumu šķirošanas punkti, kas atzīmēti ar zaļu  un sarkanu krāsu. Kartē atzīmētie zaļās krāsas punkti ir publiskie šķirošanas punkti (tādi ir 104), bet ar sarkanās krāsas punktiem ir atzīmēti šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var nodot sašķirotos bīstamos atkritumus (tādi ir 7). Katram atkritumu šķirošanas punktam norādīta adrese un kādu sašķiroto atkritumu veidu tajā var nodot.

Publiskajos šķirošanas punktos būs izvietoti konteineri stiklam un konteineri vieglā iepakojuma atkritumiem (MIX konteineri). Stiklam domātajos konteineros drīkst ievietot tīras un izskalotas burkas un pudeles. MIX konteineri domāti tīriem, sausiem, bez pārtikas atliekām un iespēju robežās sasmalcinātiem iepakojumiem (PET pudelēm, mannām, maisiņiem, papīram, kartonam, metāla bundžām un konservu kārbām). Šķirotos atkritumus konteineros drīkst izmest tikai tad, ja tie nav ievietoti maisiņos (jo īpaši, šķirojot stiklu).

Šķiroto atkritumu konteineros un blakus tiem aizliegts izmest pārtikas atkritumus, nešķirotos atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības atkritumus, logu stiklus un spoguļus, bīstamos atkritumus, riepas un citus atkritumus, kuri neatbilst augstākminētajiem šķiroto atkritumu nosacījumiem.

Bīstamo atkritumu šķirošanas punktos var izmest eļļas, eļļas filtrus, laku un krāsu atkritumus, dzīvsudraba atkritumus, luminiscētās spuldzes, organiskos šķīdinātājus, neizlietotus ārstnieciskos preparātus, ķimikālijas, izlietotas baterijas, printeru un kopētāju izlietotās kasetes un piesārņoto taru. 

Karte tika sagatavota pēc jaunākās atkritumu apsaimniekotāju informācijas un turpmāk tiks aktualizēta reizi mēnesī.

 

TOP Komentāri

avatar