Ir mīlestība pārnākusi mājās…

Dzimtās vietas mīlestība un Māras Zālītes personības valdzinājums bija pulcējis Kārķos ļoti daudz cilvēku.

Tā jau ir tradīcija, ka Kārķos vienmēr martā pulcējas represētie, skolēni un pagasta sabiedrība, lai kopīgi dalītos atmiņās un pieminētu tos, kuri cieta no represijām un tika izsūtīti uz Sibīriju. 1949. gadā no Kārķu pagasta izsūtīja 99 cilvēkus no 36 mājām. Pie Pelēkā akmens uzrunas teica dzejniece Māra Zālīte, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Šogad šis pasākums bija īpašs ar to, ka Sibīrijas atmiņās dalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī rakstniece Māra Zālīte, kuras radošajā darbā ir atvērta jauna lappuse – tapis pirmais prozas darbs „Pieci pirksti”, kas ir ļoti tiešs un skaudrs vēstījums par dzīves uztveri un pārdzīvoto, atgriežoties piecus gadus vecam bērnam no Sibīrijas. Māra Zālīte to visu pati ir piedzīvojusi un tas ir atstājis neizdzēšamas pēdas viņas personības veidošanā.

Paldies visiem un visām paaudzēm, kas piedalījās pasākuma sagatavošanā, lai mēs visi kopīgi stiprinātu garu un bagātinātu dvēseli. Pasākuma laikā Lauras – grāmatas galvenās varones lomā iejutās Kārķu pamatskolas skolniece Ilze Skrastiņa, Paldies Ilzei Bricei par uzticētajām vēstulēm – „Lūķu” mājas saimnieces Almas saraksti ar māsu Annu izsūtījuma laikā. Šo abu māsu lomā iejutās studente Alise Pieče, kuras lasījums emocionāli bagātināja pasākumu. Skaistu dzejas un muzikālu priekšnesumu bija sagatavojuši skolēni, īpašs bija arī 10 akordeonistu priekšnesums Ārijas Tomiņas vadībā. Paldies senioru ansamblim „Baltie taureņi”, kuri Veltas Kuratņikas vadībā ar skaistiem priekšnesumiem radīja īpašu pasākuma noskaņu. Paldies skolēniem, kuri vēstures un latviešu valodas stundās, klausoties grāmatas „Pieci pirksti” lasījumus, bija radījuši ļoti interesantus zīmējumus. Paldies arī Silvai Miezei par brīnišķīgo torti, kas bija rotāta ar sarkanbaltsarkanām rozītēm un Māras Zālītes dzejas rindām: Dzīvo ar Latviju! Elpo ar Latviju! Šādā noskaņā bija arī viss pasākums.

Tikšanās ar Māru Zālīti Kārķos nu ierakstīta ar zelta burtiem pagasta vēsturē -viņa ir cilvēks, kuram šajā tik mainīgajā laikā tauta tic un uz viņu paļaujas  Šādas personības teiktais ir  nozīmīgs visos laikos un arī šobrīd, kad kā Māra Zālīte saka – jābaidās samainīt bendes ar upuriem.

Visu nakti gar takas malām un pie Pelēkā akmens dega svecītes, liecinot par kopīgām domām un Golgāta ceļu. Dzīvojot tālā provincē, mūs stiprina Māras Zālītes vārdi – jūs dzīvojat kvalitatīvā un garīgā vidē, kas bieži var atsvērt to, ko var nopelnīt lielpilsētā.

Kā laimi nopelnīt? Atbilde mums jārod katram pašam savā dvēselē saskaņā ar sevi, līdzcilvēkiem un savu sirdsapziņu.

Foto: publicitātes

Lasi vēl

TOP Komentāri

Komentē anonīmi vai Ienāc profilā, lai komentētu
avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši