Valsts prezidenta Egila Levita uzruna “Ekselences balvas” pasniegšanas ceremonijā

Cienījamie skolotāji, uzņēmēji un kvalitatīvas izglītības entuziasti!

Man ir patiess prieks šodien būt šajā ceremonijā un sveikt “Ekselences balvas” laureātus.

Bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika – šie mācību priekšmeti izskaidro pasauli un mūs pašus. Tie iemāca bērniem kritiski domāt, kā arī loģiku un analīzi; tie iemāca saprast pasauli un neticēt maģiskiem skaidrojumiem, interneta dīvānu ekspertu video un nepatiesām ziņām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis racionālais skats būtu mūsu jauniešos, kuri beidz vidusskolu, un tas ir tieši šo mācību priekšmetu skolotāju uzdevums.

Tāpat man ir liels prieks, ka jau otro reizi “Ekselences balvā” piedalās arī vācu valodas skolotāji. Vācu valoda man ir tuva un mīļa, tā ir mana studiju valoda un arī kādu laiku darba valoda. Tā ir valoda ar ļoti plašu un dziļu informatīvo telpu, tādēļ mums ir svarīgi šo valodu apgūt.

Es šodien Saeimas uzrunā minēju to, ka mēs atrodamies Eiropas telpā, nevis Krievijas telpā. Tādēļ ātri ir jāpanāk, ka otrā svešvaloda pēc angļu valodas ir kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām – vācu, franču, spāņu vai kāda cita. Valoda nozīmē informatīvo telpu un kultūras telpu, tāpēc valodu mācīšanai skolās jāatbilst tai situācijai un telpai, kur atrodas Latvija.

Tāpat es teicu, ka jau dažus gadus mūsu izglītības sistēma balstās kompetenču pieejā. Tai ir daudz panākumu, jo šī pieeja ir citādāka nekā klasiskā. Tagad, kad ir uzkrāta zināma pieredze, ir laiks kritiski izvērtēt, kas ir labs un turpināms un kur jāveic kādi labojumi. Tāpēc man šķiet, ka ir nepieciešams formāli noteikt, ka tiem vidusskolēniem, kuri absolvē skolu, jābūt pamatzināšanām kādā no jūsu priekšmetiem – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Vismaz vienā no tiem, jo, kā jau teicu, tie ir priekšmeti, kas palīdz racionāli izprast pasauli. Tāpat es domāju, ka visiem jauniem cilvēkiem, kuri beidz vidusskolu, ir jābūt pamatzināšanām pasaules un Latvijas vēsturē, kā arī pilsoniskajām prasmēm. Lielā mērā tas tā arī ir, bet daļēji tas ir atkarīgs no skolotāja interesēm, prasmēm. Tā tam nevajadzētu būt; ir jābūt valsts politikai, kas nodrošina šo rezultātu.

Mīļie skolotāji!

Jūs izglītojat jauno paaudzi un spējat atklāt jauno cilvēku talantus. Lai gan šajos priekšmetos ir daudz talantu, mēs redzam, ka studentu vidū trūkst tādu, kuri studē šos priekšmetus. Talanti ir, iespējas arī, bet tiek izvēlēti tādi priekšmeti, kas neatbilst ekonomikai un darba tirgum.

Jūs iedvesmojat jaunos cilvēkus atklāt pasauli caur šiem priekšmetiem, caur valodu, un tādā veidā jūs radāt pamatu mūsu nākotnes sabiedrībai.

Mūsu skolēni gūst labus panākumus starptautiskās olimpiādēs un konkursos, taču šis ir viens no tiem nedaudzajiem pasākumiem, kad apbalvo skolotājus. Paldies tiem, kuri izvirzīja skolotājus šai balvai! Liels paldies skolotājiem par darbu, ko darāt!

Foto: publicitātes (I.Znotiņš)

Video: publicitātes(G.Bergmanis)

TOP Komentāri

avatar