Turpmāk Pusaudžu resursu centrs palīdzēs arī jauniešiem, kuri veikuši likumpārkāpumus

8. maijā Bērnu un pusaudžu resursu centrs (PRC) ar pusaudžu mentālās veselības festivālu “Don’t Go Mental Fest” atzīmēja savu piecu gadu dzimšanas dienu. Šajā laikā Pusaudžu resursu centrs no vienas filiāles Rīgā ir izaudzis par lielāko pakalpojuma sniedzēju Latvijā pusaudžiem ar mentālās veselības grūtībām. Šobrīd PRC palīdzība ir pieejama 12 centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā un citās Latvijas pilsētās, un piecu gadu laikā PRC atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 10 000 pusaudžu.

Lai izmērītu PRC sniegto pakalpojumu kvalitāti 2022. gadā, ir īstenots pētījums* par klientiem – pusaudžiem un viņu vecākiem. Aizvadītajā gadā Pusaudžu resursu centrs palīdzību sniedza 8550 pusaudžiem, no kuriem divās valsts atbalstītajās programmās tika uzņemti 1732 jaunieši ar dažādām uzvedības vai mentālās veselības problēmām. Programmā uzņemto jauniešu vidējais vecums bija 14 gadi un dati liecina, ka no visiem PRC klientiem 44% bija meitenes, bet 36% zēnu. 2023. gadā PRC pēc palīdzības vērsies līdz šim rekordliels skaits puišu – 47%.

“Vissirsnīgākie sveicieni šodien mūsu lielajai un lieliskajai PRC komandai vairāk nekā 115 kolēģu sastāvā, mūsu jauniešiem un viņu vecākiem, kā arī visiem mūsu draugiem, ar kuriem kopā veidojam labāku atbalstu sistēmu Latvijas pusaudžiem. Liels paldies Labklājības un Veselības ministrijām par atbalstu un finansējumu, kas ļauj ikvienam pusaudzim neatkarīgi no ģimenes rocības saņemt PRC palīdzību. Jubilejā ir vērtīgi atskatīties uz sasniegto un domāt, ko varētu izdarīt labāk un vairāk. Tāpēc šodien vēlējāmies parādīt, ko esam paveikuši un kādus rezultātus sasnieguši. Ierobežota valsts finansējuma apstākļos ir svarīgi sekot līdzi, kā līdzekļi tiek izlietoti, tamdēļ mēs mērām mūsu pakalpojuma kvalitāti. Tas mums ļauj labāk saprast, kas izdodas un kas neizdodas, kā arī ieraudzīt lietas, kas vēl pusaudžiem būtu nepieciešamas. Mēs tik tikko bijām liecinieki vardarbības gadījumam Imantā, kurā bija iesaistīti vairāki pusaudži. Diemžēl mūsu pieredze liecina, kas šis nav izņēmuma gadījums, tādi notikumi notiek regulāri, tikai ārpus plašāka redzesloka. Ikdienā PRC speciālisti strādā ar jauniešiem, kuri nokļūst šādās situācijās (gan upura, gan varmākas pusēs) un viņu vecākiem un tuviniekiem, jo palīdzība ir nepieciešama visiem. Vienlaikus redzam, ka Latvijā joprojām ļoti pietrūkst preventīvu un pierādījumos balstītu intervenču, kas tiek uzsāktas jau agrīnā vecumā – pirmsskolas, vēlāk skolas vidē. Tamdēļ šodien uz diskusiju esam aicinājuši gan Izglītības un zinātnes, gan Labklājības, gan Veselības ministriju, gan Valsts Probācijas dienesta pārstāvjus, jo pusaudžu mentālā veselība ir saistīta ar katru no šīm jomām. Mūsu visu kopīgs mērķis ir, lai neviens pusaudzis Latvijā nenonāktu līdz likumpārkāpumam, jo būtu savlaicīgi saņēmis visu nepieciešamo palīdzību. Taču tikmēr mūsu pienākums ir rūpēties arī par tiem jauniešiem, kuriem pietrūkst viņu vajadzībām atbilstoša palīdzība. Tāpēc ļoti priecājos, ka tieši šodien, mūsu 5 gadu jubilejā, oficiāli uzsākam sadarbību ar Valsts probācijas dienestu un turpmāk īstenosim jaunu atbalsta programmu tiem pusaudžiem, kuriem līdz šim nespējām palīdzēt,” stāsta Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.

Ģimene ir būtisks faktors, runājot par pusaudžu mentālo veselību. Sabiedrībā pastāv maldīgs uzskats, ka ar mentālās veselības grūtībām saskaras bērni bez vecāku aprūpes vai no audžuģimenēm. Pusaudžu resursu centra veiktais pētījums rāda, ka gandrīz puse no visiem PRC aprūpē esošajiem pusaudžiem dzīvo kopā ar abiem vecākiem. Savukārt gandrīz 40% dzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai arī dzīvo viena vecāka ģimenē. Apzinoties, cik būtiska ir ģimenes loma pusaudža mentālās veselības uzlabošana, PRC tiek sniegts atbalsts arī jaunieša vecākiem vai aprūpētājiem.

Sniedzot palīdzību pusaudzim, svarīgi ir mērīt sasniegtos rezultātus jeb pusaudžu mentālās veselības uzlabojumus. PRC pētījums apliecina, ka pusaudžiem, kas piesakās palīdzībai, mentālās veselības stāvoklis nepasliktinās. Tāpat jāpiemin tas, ka gandrīz visi jaunieši vecāki ziņo par pozitīvām pārmaiņām divas nedēļas pēc pakalpojuma saņemšanas, savukārt sešus mēnešus pēc programmas ir būtiski samazinājušies pusaudžu garastāvokļa traucējumi. Kopumā par pozitīvām pārmaiņām ziņo 91% pusaudžu un viņu vecāku un visus terapijas mērķus sasniedz 61% no programmas jauniešiem. Tomēr ne visi jaunieši ir spējīgi tikt galā ar savām grūtībām – dati liecina, ka 16% no jauniešiem nav motivēti sadarbībai un viņu vecāki ziņo par pusaudža agresīvo uzvedību, savukārt 19% no jauniešiem pietrūkst laika.

Lai palīdzētu komplekso grūtību klientiem, motivētu jauniešus, kas no programmas izkrīt un risinātu agresīvas uzvedības jautājumus PRC turpmāk piedāvās jaunu programmu, kuras pamatā ir pierādījumos balstītā Dialektiski biheiviorālā terapija. Šāda veida terapijā speciālists risinās pusaudža kompleksās problēmas un strādās pie terapijai traucējošas uzvedības mazināšanas. Jaunā programma sevī iekļaus individuālo terapiju, telefona koučingu un prasmju treniņu grupas gan jaunietim, gan viņa ģimenei.

Līdztekus jaunajai terapijai Pusaudžu resursu centrs piedāvā palīdzību arī divās līdz šim īstenotajās programmās. Viena no šīm programmām sniedz palīdzību garastāvokļa traucējumu gadījumā, kur biežākās jauniešu problēmas ir depresija, trauksme, attiecību grūtības, paškaitējums un mācību grūtības. Savukārt otra programma strādā ar jauniešiem, kuri saskārušies ar dažādām atkarībām un šo atkarību radītām problēmām- dažādu vielu un procesu atkarības, mācību un attiecību grūtības, depresija un uzvedības traucējumi. Visbiežāk jauniešiem grūtības pārklājas, tamdēļ katram pusaudzim PRC tiek izstrādāts individuāls plāns, kā ietvaros tiek piesaistīti nepieciešamie speciālisti.

*Šogad veiktajā pētījumā piedalījušies 1700 Pusaudžu resursu centra klienti, kas saņēmuši palīdzību aizvadītajā gadā, kā arī 525 klienti no citiem gadiem. Kopējais respondentu skaits – 2225.

Par Bērnu un pusaudžu resursu centru (PRC):

Bērnu un pusaudžu resursu centru (BPRC) ir izveidojis Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar nozares speciālistiem Latvijā un Lielbritānijā. Kopš 2018.gada BPRC sniedz uz pierādījumiem balstītu, profesionālu, mūsdienīgu un multidisciplināru palīdzību pusaudžiem ar mentālās veselības grūtībām un viņu ģimenēm. Pateicoties Labklājības un Veselības ministriju piešķirtajam finansējumam, visi BPRC pakalpojumi pusaudžiem un viņu tuviniekiem tiek nodrošināti bez maksas. BPRC atbalsts ir pieejams 9 Latvijas pilsētās- Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Siguldā, Tukumā, Valmierā un Ventspilī.

Vizuālais materiāls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar