Saeima dod zaļo gaismu papildu pasākumiem Covid-19 radīto sarežģījumu pārvarēšanai

Saeima piektdien, 3.aprīlī, ārkārtas sēdē pieņēma grozījumus likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, kas paredz īstenot papildu pasākumus. Atbalsts paredzēts saistību izpildes, nodokļu nomaksas, civiltiesisko strīdu un citās jomās.

Likuma grozījumi paredz iespēju visiem krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem pagarināt nodokļu nomaksas termiņu. Tādējādi šāds atbalsts tiks nodrošināts ne tikai krīzes skartajās nozarēs strādājošajiem uzņēmumiem, bet gan visiem nodokļu maksātājiem, teikts grozījumu anotācijā.

Saistību izpildes jomā noteikts, ka par civiltiesiskas saistības izpildīšanas kavējumu nokavējuma procenti laika posmā no šī gada 1.aprīļa līdz 1.septembrim nevar pārsniegt likumiskos, proti, sešus procentus. 

Tāpat noteikts, ka no šī gada 12.marta līdz 1.jūlijam tiek apturēts likumos noteikto saistību tiesību noilguma termiņa tecējums, tādējādi ļaujot kreditoriem un parādniekiem civiltiesiskus strīdus savu interešu aizstāvībai tiesā risināt vēlāk, nevis šobrīd. 

 Grozījumi, ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos pulcēšanās un kontaktēšanās ierobežojumus, noteic, ka biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedri kopsapulcēs piedalīties un balsot var attālināti, kā arī attālināti var noturēt kreditoru sapulces maksātnespējas procesos.

Tāpat noteikts, ka juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus var iesniegt elektroniski, savukārt pasta pakalpojumu komersanti pēcmaksas sūtījumu piegādē var izmantot elektroniski sagatavotas kvītis.

Noteikts, ka Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām, iesniedzot pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanu vai tā grozīšanu, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš būs ne ilgāks par četriem gadiem.

Grozījumi arī noteic, ka tiesa varēs lemt pārcelt termiņu, kādā parādniekam jāveic saistību dzēšanas plānā noteiktie maksājumi kreditoram, vienlaikus par šo periodu pagarinot kopējo saistību dzēšanas termiņu. 

Attiecībā uz reliģiskajām organizācijām paredzēts, ka ārkārtējās situācijas laikā tās var ierīkot ziedojumu tālruņa līniju. 

Likuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. 

Foto:saeima.lv

TOP Komentāri

avatar