60% Latvijas iedzīvotāju ir svarīga vietējo ražotāju atbalstīšana, sievietes savā izvēlē ir patriotiskākas

Vairāk nekā pusei (60%) Latvijas iedzīvotāju ir svarīga vietējo ražotāju atbalstīšana, no tiem 22% norāda, ka tas, vai produkts / pakalpojums ir vietējās izcelsmes, spēlē ļoti būtisku lomu, izdarot izvēli par labu vienam vai otram zīmolam. Tikai 8% respondentu atzīst, ka vietējās ražošanas atbalstīšana viņiem nav svarīga, liecina komunikācijas aģentūras “Miltton Latvia” veiktais pētījums par patērētāju paradumiem.

Salīdzinot ar rezultātiem kaimiņvalstīs, iespējams secināt, ka Igaunijas patērētāji ir vēl patriotiskāki – 65% respondentu ir norādījuši, ka vietējo ražotāju atbalstīšanai ir būtiska loma izvēles izdarīšanā (26% no tiem norāda, ka tas ir ļoti būtiski), savukārt, Lietuvā tas ir mazāk svarīgi – tikai puse aptaujāto (50%) atzinuši, ka vietējo ražotāju atbalstīšana viņiem ir svarīga (16% no tiem – ļoti svarīga).

Novembris kā gada patriotiskākais mēnesis vienlaikus ir ļoti piemērots laiks, lai atgādinātu, ka tieši vietējo ražotāju atbalstīšana, izvēloties tos starp citiem zīmoliem, ir veids, kā varam apliecināt savu patriotismu. Nenoliedzami, patērētāju izvēli būtiski ietekmē arī preču vai pakalpojumu cenas un ienākumi. Aptaujas dati liecina, ka izvēli par labu vietējam ražotājam biežāk izdara cilvēki, kuru mājsaimniecības kopējie ienākumi ir 50 000 – 60 000 eiro gadā (78%), vai 60 000 – 70 000 eiro gadā (82%), salīdzinot ar respondentiem ar zemākiem ienākumiem. Lai vietējie ražotāji varētu izturēt konkurences cīņā, nodrošināt darba vietas un piedāvāt patērētājiem pieejamas cenas, svarīgs aspekts ir arī pārdomāta nodokļu politika. Šobrīd, piemēram, Latvijas pārtikas ražotāji nodokļos samaksā vairāk nekā viņu konkurenti Lietuvā un Igaunijā,” norāda “Miltton Latvia” vadītāja Marta Mackeviča.

Raugoties reģionu griezumā, varam secināt, ka tieši Rīgas iedzīvotāji visbiežāk norāda (63%), ka vietējo ražotāju atbalstīšana spēlē svarīgu vai ļoti svarīgu lomu viņu izvēlē. Latgalē un Vidzemē šādu atbildi sniedz attiecīgi 58% un 59% aptaujāto,” viņa piebilst.

Analizējot atbildes, ko snieguši vīrieši un sievietes, iespējams secināt, ka visās trīs Baltijas valstīs tieši sievietes pievērš lielāku uzmanību vietējo ražotāju atbalstīšanai: to, ka vietējo ražotāju atbalstīšana ietekmē vai ļoti ietekmē viņu izvēli, Latvijā apliecināja 65% sievietes un 56% vīriešu, Lietuvā – 45% vīriešu un 54% sievietes, bet Igaunijā – 60% vīriešu un 69% – sievietes.

Pētījumā, kas tika īstenots 2023. gada rudenī, no visām trīs Baltijas valstīm piedalījās 3 000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījuma mērķis bija noskaidrot patērētāju paradumus un gaidas no uzņēmumiem ilgtspējas jomā. Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ko patērētāji sagaida no uzņēmumiem ilgtspējas un vides aizsardzības jomā, kādi faktori patērētāju izpratnē liecina par uzņēmumu atbildīgumu, kādi kritēji ietekmē patērēju izvēles, kuri produkti vai pakalpojumi patērētāju izpratnē rada lielākos ilgtspējas riskus u.c.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar