Pieci padomi, kā motivēt darbiniekus

Dažādas aptaujas un statistika liecina par to, ka darba tirgū novērojama konkurence par darbiniekiem, it sevišķi, informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, jo tieši šajā nozarē trūkst kvalificētu darbinieku. Diemžēl diezgan bieži arī sabiedrībā izskan viedoklis par to, ka tieši IT un e-komercijas jomās strādājošie pret darbu izpildi izturas pavirši, neievērojot termiņus.

Tomēr veiksmīgi izstrādātas uzņēmuma personālvadības vadlīnijas ir galvenais stūrakmens, lai kvalitatīvi nodrošinātu pakalpojumus digitālajā vidē. Tieši tāpēc, lai dalītos savā pieredzē, auto nomas tiešsaistes platformas EconomyBookings.com personālvadības eksperti apkopojuši noderīgus padomus, kā motivēt darbiniekus.

Konkurētspējīgs atalgojums, prēmijas un bonusi

Lai gan mēdz uzskatīt, ka nauda nav noteicošais faktors, kas motivē darbiniekus, tomēr pētījumi un aptaujas liecina par pretējo. Konkurētspējīgs atalgojums, prēmijas un īpaši bonusi ir svarīgākais motivācijas veicinātājs. Šo finansiālo novērtējumu, kā būtiskāko, izceļ gan uzņēmumu programmētāji, gan projektu vadītāji, analītiķi un citu profesiju pārstāvji.

Būtisks aspekts, kāpēc svarīgs konkurētspējīgs atalgojums, ir arī rekordaugstā inflācija, kuras ietekmēti, iedzīvotāji cenšas tikt galā ar dzīves dārdzības krīzi, līdz ar ko darba devējs ir tas, kurš šo situāciju var palīdzēt pārvarēt. Jāatzīmē, ka tomēr ne vienmēr ir vienkārši piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu, jo darba devējam ir liels darbaspēka nodokļu slogs, taču svarīgi neaizmirst par prioritāri izvirzīto motivēšanas faktoru, finansiālo novērtējumu, lai izvairītos no darbinieku mainības. Digitālo prasmju pārzinātāji nereti ir grūti aizvietojami un jaunu darbinieku piemeklēšana ir ne vien laikietilpīgs, bet arī dārgs process uzņēmumam. Turklāt, ja darbinieki jūtas, ka darbs ir novērtēts, viņi dos lielu ieguldījumu kompānijas panākumu veicināšanā.

“Kolēģus ļoti motivē gaviļnieku apsveikšana ar dāvanu – ceļojumu. Šāda pieeja dot vairākas priekšrocības, jo darbinieki jūtas novērtēti un atalgoti par savu ieguldījumu, tādējādi veicinot motivāciju un lojalitāti pret uzņēmumu. Līdztekus šādā veidā darbinieki var atpūsties un atgūt spēku, lai ar jaunu sparu atgrieztos darbā,” pieredzē dalās EconomyBookings.com personālvadības eksperte Jeļena Volkova.

Elastīgs darba laiks un iespēja strādāt attālināti

Mūsdienās hibrīda darbs jau ir pavisam ierasts modelis un lielākā daļa uzņēmumu piedāvā darbiniekiem strādāt arī attālināti. Sevišķi izplatīts tas ir IT un e-komercijas jomu pārstāvjiem, kuriem nav nepieciešams būt klātienē visu laiku. Hibrīddarba priekšrocības novērtē darbinieki visā pasaulē un tā ir iespēja kolektīvam satikties apspriedēs klātienē, tādējādi veicinot radošumu un tīklošanos, taču darba rutīnas daļu veikt mājās, ietaupot ceļam atvelēto laiku un ļaujot brīvāk plānot savu darba dienu. Pēc EconomyBookings.com novērojumiem elastīgs darba grafiks un iespēja strādāt attālināti būtiski uzlabo darbinieku motivāciju. Šādas darba ņēmēju priekšrocības pierāda, ka darba devējs viņiem uzticas, jo iecerētie uzdevumi tiek paveikti noteiktajā termiņā, palielinot darbu efektivitāti.

Profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

Arī profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas ļoti motivē uzņēmuma speciālistus. Darbiniekiem ir tendence meklēt jaunas izaugsmes iespējas, tāpēc regulāri jāpiedāvā dažādas apmācības, tādā veidā veicinot profesionālo attīstību un iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm. Ieguldījums darbinieku attīstībā un apmācībā ir izteikti svarīgs faktors, kas palīdz veidot uzņēmuma spēju attīstīties, palielināt produktivitāti un saglabāt motivētus un zināšanu bagātus darbiniekus. Tas ir stratēģisks ceļš, lai saglabātu konkurētspēju un veidotu ilgtspējīgu uzņēmumu, kurā darbinieki ir motivēti un spējīgi sekmīgi pildīt savus uzdevumus.

Interesanti projekti, kas paplašina redzesloku

Viennozīmīgi, ka interesants darbs motivē darbiniekus strādāt labāk. EconomyBookings.com nodrošina automašīnu rezervācijas pakalpojumus vairāk nekā 180 pasaules valstīs, tāpēc interesanti projekti, kas paplašina darbinieku redzesloku, ir regulāri. Globāla mēroga projekti ir liels izaicinājums, tomēr pēc to īstenošanas, darbinieki ir sevišķi gandarīti par paveikto, jo procesa laikā iegūst lielu pieredzi un profesionālo izaugsmi, kas motivē strādāt ar pilnīgu atdevi.

Uzņēmuma iekšējā vide

Draudzīgs un saliedēts uzņēmuma iekšējais mikroklimats ir pirmšķirīgs faktors, lai motivētu darbiniekus stādāt uzņēmumā desmit un pat vairāk gadus. Lai gan svarīgi nošķirt profesionālo no privātās dzīves, tomēr, ja komandu veido kolēģi, kas ir draugi, tad tas ir vērtīgs motivācijas aspekts un ieguvums uzņēmumam. Kompānijas iekšējo vidi palīdz veidot regulāri komandas saliedēšanās pasākumi, tāpat arī svarīgi nepārtraukti uzturēt komunikāciju ar darbiniekiem, saprast viņu vajadzības un sniegt iespējas karjeras izaugsmē un attīstībā.

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar