Uzņēmēji: «Covid-19» krīzes dēļ, ekonomikas lejupslīde ir iespējama visās tautsaimniecības nozarēs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales padomes (ZP) sēdē, tika pārrunātas «Covid-19» vīrusa radītās problēmas. Uzņēmēji iezīmēja, ka Covid-19 krīzes dēļ, ekonomikas lejupslīde ir iespējama visās tautsaimniecības nozarēs, ietekmējot uzņēmumu ikdienas darbu.

«Vēlos pateikties visiem uzņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās, stāstot par konkrētām problēmām uzņēmumos un veidiem, kā tās risināt. Tas ļāvis skaidri definēt tos atbalsta pasākumus, kas nepieciešami, lai mazinātu ekonomikas recesiju un mazinātu vīrusa radīto krīzi. Tā jau skārusi vai tuvākajā laikā skars visas tautsaimniecības jomas, jo notiekošais izraisa domino efektu – krīt viens, gāžas arī pārējie,» uzrunājot sēdes dalībniekus, norādīja LTRK Zemgales padomes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Pošeika.

Ar aktualitātēm valdības īstenotajos atbalsta pasākumos attālināti klātesošos uzņēmējus iepazīstināja LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa, norādot, ka LTRK strādā ciešā sadarbībā ar valdību, lai pārstāvētu uzņēmēju intereses.

“Kopīgiem spēkiem ir izdevies pārliecināt Saeimu un valdību, ka valsts atbalsts ir nepieciešams visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no nozares. Šobrīd valdība apstiprinājusi, ka jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem. ” norādīja K. Zariņa.

Jāpiebilst, ka, sniedzot atbalstu uzņēmumiem, būtisks akcents tiks likts uz palīdzību tiem, kuri godprātīgi maksā nodokļus. «Tas ir ļoti pozitīvi, jo beidzot tiek raidīts skaidrs signāls, ka nodokļi jāmaksā,» norādīja ceļa zīmju ražošanas uzņēmuma «Signum» valdes priekšsēdētājs Andris Upenieks. Viņš arī uzsvēra, ka valdībai jādomā par ilgtermiņa atbalstu sistēmu, jo ražošanas uzņēmumi krīzes ietekmi labākajā gadījumā sajutīs pēc dažiem mēnešiem, jo šobrīd vēl tiek veikti šā gada sākumā saņemtie pasūtījumi. «Esam saņēmuši informāciju no ārvalstu sadarbības partneriem, ka ražotnes daudzās valstīs tiek slēgtas, tādējādi apstāsies arī naudas plūsma,» tā A. Upenieks.

Lai mazinātu Covid-91 krīzes radītās sekas tautsaimniecībā, valstī jau šobrīd ieviesti dažādi atbalsta mehānismi uzņēmumiem un to darbiniekiem, tomēr svarīgi proaktīvi turpināt darbu pie papildinošiem pasākumiem ekonomikas atveseļošanai. Zemgales padomes sēdes dalibnieki diskutēja par nepieciešamību aktīvāk strādāt pie administratīvo un finansiālo šķērsļu uzņēmejdarbības veikšanai mazināšanas. Šobrīd arī svarīgāk kā citreiz sadarboties un atbalstīt vienam otru, un pozitīvi novērtēja, ka šobrīd no kolēģu puses sajūt «pleca atbalstu» – daudzi gatavi steigties palīgā pārējiem.

TOP Komentāri

avatar