Norisināsies studentu kompetenču gadatirgus un hakatons

Ekonomikas un kultūras augstskolas projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” (Nr. 1.1.1.3/21/A/003) ietvaros norisināsies studējošo tīklošanās pasākums un hakatons – MaKE IT Hack.

Studējošo tīklošanās pasākums – kompetenču gadatirgus – notiks trešdien, 16. februārī. Tā laikā studējošajiem būs iespēja iepazīties ar komersantiem kopīgu ideju īstenošanai, kā arī prezentēt savas idejas, lai piesaistītu komandas biedrus. Savukārt hakatons norisināsies piektdien un sestdien, 18. un 19. februārī, un tā laikā studenti veidos komandas, bet žūrija novērtēs izvēlētās idejas potenciālu, lai sekmētu studējošo pieteikumu sagatavošanu un dalību inovāciju programmā MaKE IT. Hakatona laikā studenti varēs attīstīt gan savas idejas, gan risināt kādu no sadarbības partneru piedāvātajiem problēmjautājumiem.

Pasākumā aicināti piedalīties visu līmeņu un programmu studējošie no Latvijas augstākās izglītības iestādēm (t.sk. koledžām), kā arī vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā no 18 gadiem). Uzņēmēji ir aicināti pieteikties un iesniegt risināmos problēmjautājumus.

Tīklošanās pasākuma un hakatona norise plānota tiešsaistes formātā. Reģistrācija pasākumam ŠEIT. Pasākumiem nepieciešams reģistrēties līdz to sākumam.

Dalība kompetenču gadatirgū un ideju hakatonā ir vēlama visiem studējošiem, kas vēlas piedalīties projekta “MaKE IT” inovāciju grantu programmā. Plašāka informācija par kompetenču gadatirgu, hakatonu un projektu atrodama projekta mājas lapa: www.makeitstudents.eu

Studentu inovāciju pieteikumu atlase, vērtēšana un īstenošana notiks trīs kārtās un drīzumā tiks uzskata 1. kārta, kas ilgs līdz 2022. gada jūlijam. Lai pieteiktos atlasē, nepieciešama komanda ar vismaz 3 dalībniekiem un vadītāju. Iespējamie projekta virzieni:

  • uzņēmumu vajadzībām tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas, produkti (t.sk. pakalpojumi);

  • sabiedrībai būtiski problēmjautājumi;

  • idejas, kas ļautu attīstīt studējošo biznesu.

Projekta dalībnieki var pretendēt uz stipendiju dalībniekam (līdz 200 EUR, doktorantiem – līdz 228 EUR mēnesī). Tāpat pieejams vienreizējums maksājums komandai par materiāliem, konsultācijām un izejvielām u.c. (mazais grants (56) līdz 2596.00 EUR un lielais grants (29) līdz 11127.00 EUR.

Izpētot citas studentu atbalsta programmas un veiksmes stāstus gan Latvijā, gan ārvalstīs, ir pārliecība par šī projekta un studentu inovāciju programmas veiksmīgu realizāciju. Projektā plānots izmantot metodes no iepriekš īstenotām studentu atbalsta programmām, lai nodrošinātu pozitīvu iznākumu, projekta mērķu sasniegšanu un mērķa grupas problēmas risinājumu: lai studentiem būtu iespēja ātrāk apgūt zināšanas un iemācīties risināt reālas problēmas, tiks dota iespēja strādāt ar pastāvošām komersantiem un sabiedrībai svarīgām problēmām, rodot risinājumus un darot to starpdisciplināri; darba procesā studenti analizēs, pētīs un radīs jaunus risinājumu ar nākotnes potenciālu; studentu darba procesā tiks piesaistīti tieši viņu idejas attīstībai atbilstoši mentori un speciālisti, kā arī tam nepieciešamais finansējums,” norāda Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Dr.oec., asociētā profesore Oksana Lentjušenkova.

Projektā „Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” (Līguma Nr. 1.1.1.3/21/A/003) būs iesaistīti 47 uzņēmumi, kas nodrošinās idejas studentu projektiem, savukārt to pārstāvji iesaistīsies kā mentori un studentu grupu vadītāji. Ir plānoti vairāki studentu un uzņēmēju tīklošanās pasākumi, piemēram, kompetenču gadatirgi, hakatoni u.tml. Plānots, ka studenti strādās starpdisciplinārās komandās – Projekts tas ļaus apvienot vienā grupā studējošos ar dažādām kompetencēm un veicinās komunikāciju un prasmi strādāt komandā.

Projekta partneri ir Banku augstskola, Alberta koledža, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds, SIA „EUROLCDS”. Tas tiks īstenots 24 mēnešu laikā – no 2021. gada 22. novembra līdz 2023. gada novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 1 075 534.72 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 900 000,00 EUR (83,68%) un privātais līdzfinansējums – 175 534,72 EUR (16,32 %).

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar