RPP pievērš pastiprinātu uzmanību vardarbības mazināšanai ģimenēs

Rīgas pašvaldības policija (RPP) pievērš pastiprinātu uzmanību nedrošības mazināšanai sabiedrībā un vardarbības prevencijai ģimenēs, tostarp policijā izveidota īpaša Vardarbības prevencijas nodaļa, par to Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas deputātus informēja RPP vadība.

“Pērn esam novērojuši satraucošu gadījumu skaita pieaugumu, kad bērns bijis jānogādā drošā vidē – kopā 449 gadījumos. Tas veido 214 % pieaugumu salīdzinājumā ar 2022. gadu, kad drošā vidē tika nogādāti 143 bērni. Tas liecina, ka mums steidzami ir jāmeklē jauni risinājumi – gan preventīvi, gan reaģējoši, jāstrādā ar sabiedrību un jāturpina attīstīt RPP kapacitātes arī šajā jomā,” uzsver Rīgas vicemēre Linda Ozola.

2023. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, par 9% paātrinājies RPP reaģēšanas laiks uz ģimenes konfliktiem, vardarbību vai notikumiem, kur iesaistītas nepilngadīgas personas. RPP 2023. gadā kopā saņēmuši 1754 izsaukumus par ģimenes konfliktiem, kas ir par 403 izsaukumiem vairāk kā 2022. gadā. Aizpildīti 1104 ziņojumi par apdraudējuma izvērtējumu – varmākas kaitējums apkārtējiem, kaitējums nepilngadīgai personai, draudi par nogalināšanu vai fizisku kaitējumu – kur 84% gadījumu aizsargājamā persona bijusi sieviete, 13% gadījumu aizsargājamā persona – vīrietis. 

Nedrošības sajūtas mazināšanai un sabiedrības uzticības veidošanai RPP regulāri komunicē un sadarbojas ar Rīgas Apkaimju biedrībām un Apkaimju iedzīvotāju centru. Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Inovatīvā pilsētas drošība” (IcARUS) gaitā RPP ir iesaistīta inovatīva rīka izstrādē, kas palīdzēs novērtēt drošības sajūtu iedzīvotāju vidū, paredzot arī turpmāku apkaimju biedrību iesaisti policijas taktikas uzlabošanā.

Ģimenes vardarbības, t.sk. pret nepilngadīgām personām prevencijas stiprināšanai, izveidota Vardarbības prevencijas nodaļa, kuras nodrošinātajās klātienes apmācībās ar teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem instruēti policijas darbinieki.

Saistībā ar ģimenes konfliktiem, nelabvēlīgas vides ietekmē 48 bērni šķirti no ģimenes, 449 bērni nogādāti citā, drošā vidē. 2022. gadā tādu gadījumu attiecīgi bija 61 un 143, bet vēl gadu iepriekš 42 un 123. Galvenais iemesls pārkāpumiem – fiziska vai emocionāla vardarbība un bērna aprūpes pienākumu neizpilde.

Pērn RPP īstenoja 718 izglītojošus pasākumus skolās un veica 1726 pārrunas ar nepilngadīgajiem. Šogad RPP turpinās izstrādāt izglītojošus materiālus bērniem un jauniešiem, piemēram, viesojoties Rīgas izglītības iestādēs, runās par vardarbību pusaudžu vidū un īstenojot ieceri par Drošības un satiksmes pilsētiņas ierīkošanu bērniem. Tāpat RPP turpinās veikt preventīvo darbu ar augsta riska vardarbības gadījumiem ģimenēs.

  1. gadā RPP apkalpojusi vairāk nekā 140 000 izsaukumu jeb par 10% vairāk nekā 2022. gadā. Kopumā fiksēti vairāk nekā 81 400 pārkāpumu. 

Aizvadītajā nedēļā RPP vadība iepazīstināja komitejas deputātus ar 2023. gada darba rezultātiem un turpmākiem plāniem sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai galvaspilsētā.

Foto: ilustratīva nozīme (canva.com).

TOP Komentāri

avatar