LLPA viedoklis par pedagogu darba samaksas kārtības pilnveidošanu

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) augusta izskaņā tikās ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāju Arvilu Ašeradenu, lai pārrunātu pedagogu darba samaksas problēmjautājumus un iespējamos risinājumus. Saskaņā ar sanāksmē pārrunāto, LLPA ir sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrijai valstspilsētu pašvaldību viedokli par pedagogu darba samaksas kārtības pilnveidošanu.

LLPA joprojām uztur viedokli par nepieciešamību nodrošināt valsts mērķdotācijas pieaugumu pašvaldībām, nevis tikai pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu. Ministru kabineta (MK) noteikumu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” MK sēdes protokollēmuma 8. punkts “Pieņemt zināšanai, ka, lai veicinātu skolu tīkla sakārtošanu 2023. – 2025. gadā, neatkarīgi no zemākās mēneša darba algas likmes izmaiņām, nav plānots attiecīgajā apmērā palielināt mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” kavē kvalificētu pedagogu piesaisti nozarei, kā arī pašvaldībām nav izprotams arguments, ka šāda rīcība veicinās skolu tīkla sakārtošanu.

Attiecībā uz pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu jāņem vērā to ietekmi uz pašvaldību budžetiem, vērtējot pašvaldību iespējas to nodrošināt. LLPA ieskatā šim pedagogu darba samaksas pieaugumam jābūt sadalītam starp valsti un pašvaldību. Tāpat nav atbalstāms arī, ka skolu tīkla sakārtošanas izvērtēšanas procesā, kas turpmāk būs saistīts arī ar pedagogu darba samaksas jautājumiem, vienīgais rādītājs būs skolotāja un skolēna skaita proporcija.

LLPA arī aicina rast iespējas paredzēt pašvaldībām papildu valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei, nodrošinot sekmīgu kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu.

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar