Īpaši sarežģītu nozieguma vietu vizualizēšanā plāno ieviest 3D skenēšanu

27.janvārī notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” Sadarbības komitejas sēde, kurā pārrunāja tiesībaizsardzības iestāžu spēju stiprināšanu, tai skaitā notikumu vietu apskatē ieviešot 3D skenēšanu.

Latvijas tiesu ekspertīzes speciālistiem šogad plānotas mācības Latvijā un Norvēģijā nozieguma vietu 3D skenēšanā, tādējādi stiprinot Latvijas un Norvēģijas tiesībsargājošo iestāžu sadarbību tiesu ekspertīžu jomā un ceļot pirmstiesas izmeklēšanas procesa kvalitāti Latvijā.

Trīsdimensiju jeb 3D skenēšana ir efektīva un mūsdienīga metode visu veidu notikuma vietu (noziegumu, nelaimes gadījumu, ugunsgrēku utt.) rekonstruēšanai jeb vizualizēšanai gan telpās, gan ārpus tām. Ar šo metodi notikumu vietas var reģistrēt ar milimetru precizitāti, iegūto 3D skenējumu var izmantot kā vizuālu palīglīdzekli, piemēram, policijas izmeklēšanas un tiesvedības laikā.

Starptautiskā pieredze liecina, ka trīsdimensiju vizualizācijas var izmantot, lai gūtu ieskatu arī vardarbības ģimenē un partneru ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos. Iegūtais 3D skenējums ļauj precīzi izmērīt visus iespējamos attālumus un objektus. Īpaši noderīgi tas ir gadījumos, kad cietušie nespēj sniegt liecību, piemēram, zīdaiņi vai mazi bērni. Līdz ar to šī inovatīvā metode būs ļoti nozīmīga Latvijai īpaši sarežģītu nozieguma vietu izmeklēšanā un atspoguļošanai tiesās.

Lai arī šobrīd Valsts policijas un citu iestāžu rīcībā esošā 3D skenēšanas aprīkojuma izmantošana jau tiek apgūta, tomēr pilnvērtīgāk šo metodi Latvijā būs iespējams sākt izmantot  pēc starptautisko mācību noslēguma 2023. gadā.

Valsts sekretārs D.Trofimovs: “Iekšlietu ministrija kopā ar Tieslietu ministriju piedalās grantu programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”, izstrādājot visaptverošu un starpinstitucionālu projektu Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas modernizācijai, kas ir daļa no plašākiem centieniem īstenot reformas šajā jomā, lai stiprinātu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu spējas drošākai Latvijai un Eiropai!”

Sēdē tika atkārtoti apspriesta arī cita Latvijas un Norvēģijas institūciju sadarbība Programmas Divpusējās sadarbības fonda ietvaros. Jau šobrīd ir apstiprinātas vairākas iniciatīvas 100 000 eiro apmērā Programmas projektu īstenotāju – Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja – papildu sadarbībai ar Norvēģijas un Islandes iestādēm, kuru plānots uzsākt šogad.

Programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” saņem dotācijas 85% jeb 17 278 000 eiro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantu ietvaros, lai stiprinātu institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabotu to institūciju sadarbību, kuras strādā ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem. Programmas kopējais finansējums ir 20 327 059 eiro, ko papildina EEZ un Norvēģijas grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 271 000 eiro apmērā.

Sadarbības komitejas sēdē piedalījās EEZ programmas apsaimniekotāja Iekšlietu ministrijas, starptautiskās partnerorganizācijas Eiropas Padomes, Programmas Donoru valstu, Finanšu instrumenta biroja un Norvēģijas vēstniecības Latvijā pārstāvji, kā arī programmas topošā projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” Tieslietu ministrijas, kā arī tās Donoru valstu partnera Norvēģijas Nacionālā Kriminālizmeklēšanas dienesta pārstāvji.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar