Labklājības departaments piedalās jauniešu atkarību problēmu risināšanā starptautiskā līmenī

Rīgā norisinājās kārtējā darba grupas “Pašvaldības darbībā: darbs ar jaunatni un atkarības problēmu risināšana no jauniešu perspektīvas” tikšanās starptautiska projekta laikā*, kurā pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē darbā ar jauniešiem, tai skaitā ar tādiem, kam ir uzvedības grūtības un atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredze. Rīgu projektā pārstāv un projektu koordinē Labklājības departaments.

Viens projekta mērķiem ir veicināt jauniešu mērķa grupas sasniegšanu, noskaidrojot viņu pieredzi un viedokli saistībā ar atkarību izraisošo vielu lietošanas problemātiku jauniešu vidū un iespējamiem risinājumiem.

Pasākumā piedalījās un savā pieredzē dalījās sadarbības partneri un jaunieši no Kauņas un Tallinas, starptautiskā tīkla “Eiropas pilsētas pret narkotikām” pārstāvji, kā arī Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs, Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta, Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienības “Ezermala” pārstāvji, Resiliences centra pārstāvji un jaunieši.

Darba grupas tikšanās norisinājās gan Rīgas domē, gan  Resiliences centrā, kur sadarbības partneriem bija iespēja iepazīties ar jauniešiem un norisinājās diskusija un praktiskais darbs ar foto balss metodi: dalībnieki izmanto fotogrāfiju un stāstus par savām fotogrāfijām, lai identificētu un attēlotu viņiem svarīgus jautājumus, kas ļauj pētniekiem, speciālistiem vai politikas veidotājiem labāk izprast pētāmo jautājumu vai problēmu.

Šogad aprīlī Kauņā norisinājās pirmā darba grupas tikšanās, kur projekta pārstāvji dalījās pieredzē un redzējumā par atkarību profilakses pasākumu nozīmi gan lokālā, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Maijā Rīgas pašvaldības Labklājības departaments rīkoja paneļdiskusiju “Tie jau ir tikai bērni. Vai mūsējie?”, kuru atbalstīja starptautiskais tīkls “Eiropas pilsētas pret narkotikām”. Šis pasākums atbilda projektā paredzētajai Prevencijas dienai, kās bija jāplāno un jāīsteno katrai iesaistītajai pašvaldībai, lai pievērstu sabiedrības uzmanību uz aktuālo drošības un sabiedrības veselības politiku, kas ir kā viena projekta izvirzītajām prioritātēm.

Šī gada septembrī ir plānota nozares ekspertu un politiķu tikšanās Tallinā, apkopojot darba grupās secināto – nozares speciālistu pieredzi, politiķu nostāju, kā arī jauniešu viedokļus, lai turpmākos pasākumus un izveidoto koncepcijas projektu varētu īstenot vietējā politiskā līmenī. 

Projekta gaitā iegūtā pieredze, labās prakses apmaiņa un zināšanas sniegs atbalstu turpmāku aktivitāšu plānošanā un ieviešanā pašvaldībā, veicinās sabiedrības zināšanas un izpratni par atkarību izraisošo vielu un procesu riskiem un iespējām tos mazināt, kā arī ļaus mācīties no labās vai neveiksmīgās prakses piemēriem, kas iegūta projekta partneru pilsētās.

*Starptautiskā tīkla “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (ECAD – European Cities Against Drugs) projekts “Building Networks Promoting Health Developing Substance Use Prevention Awareness Models in the Baltic Cities” (Vielu lietošanas profilakses izpratnes modeļu veidošana Baltijas valstu pilsētās).

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar