“Atašīnis suseklis 2018” (VIDEO)

Kā ierasts, jūlija beigas iezīmējās ar Jēkaba un Annas dienu. Krustpils novadā Jēkaba un Annas diena tradicionāli tiek svinēta Atašienē, kur godā tiek celtas latvju tradīcijas un sumināti labākie un čaklākie saimnieki. Šogad, kā ierasts,  Jēkaba un Annas dienā tika godināti Jēkabi un Annas, pieskandināta visa Atašiene ar folkloras kopu sadziedāšanos nu jau III folkloras kopu saietā “Atašīnis suseklis”.

Video – Inga Nestere un Ģirts Spēlmanis

TOP Komentāri

avatar