Akceptēts ierosinājums par naudas sadali pedagogu algām 2014.gadam

Tas nozīmē, ka par papildu pienākumiem un atbalstu skolēniem, – klases audzināšanu, stundu gatavošanu, skolēnu darbu labošanu, konsultācijām, pagarinātās dienas grupas darbu finansējums nākamā gada astoņiem mēnešiem tiek nodrošināts pilnā apmērā.

Lai arī 2014.gada septembrim – decembrim un turpmākajiem gadiem nodrošinātu pilnu finansējumu pedagogu darba samaksai, tai skaitā piemaksām pedagogu papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanai, IZM ir aprēķinājusi papildu nepieciešamo finansējumu, kas 2014.gadā ir 1,2 miljoni eiro, bet 2015. un 2016.gadā – aptuveni 2,8 miljoni eiro.

IZM līdz nākamā gada maija beigām precizēs informāciju par bērnu un skolēnu skaitu.  Ja tiks konstatēta papildu finansējuma nepieciešamība pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, IZM līdz 2014.gada 30.jūnijam sagatavos precizētus aprēķinus par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru pedagogu darba samaksas nodrošināšanai un iesniegs pieprasījumu Valdībai par papildu finansējuma piešķiršanu.

TOP Komentāri

avatar