23% cilvēku savā darbavietā nevar brīvi paust viedokli par iekļaujošu vidi

Saldumu, pārtikas preču un mājdzīvnieku barības ražotāja un vairumtirgotāja “Mars” aptauja* atklāj, ka 23% cilvēku Latvijā nav varējuši savā tagadējā vai iepriekšējā darbavietā sarunās ar kolēģiem brīvi paust viedokli par iekļaujošas vides veidošanu, nebaidoties, ka tiks atstumti. Proti, paužot viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar kāda seksuālo orientāciju vai identitāti, sievietēm biznesā, rasi vai etnisko piederību, kā arī cilvēkiem darbavietā, kuriem ir invaliditāte u.tml.

Aptaujas dati arī liecina, ka 54% aptaujāto ir varējuši brīvi paust savu viedokli par iekļaujošas vides veidošanu, nebaidoties tikt atstumti. Savukārt 22% aptaujāto norādīja, ka to ir grūti pateikt.

Interesanti, ka cilvēki vadošos amatos un ar augstākiem ienākumiem norādīja, ka biežāk varējuši brīvi paust savu viedokli par iekļaujošas vides veidošanu. Tikmēr cilvēki ar zemāku kvalifikāciju un ienākumiem biežāk norādīja pretējo, proti, ka viņi nav varējuši brīvi paust savu viedokli darba vietā par tēmām, kas saistītas iekļaujošas vides veidošanu, t.i. jautājumiem par seksuālo orientāciju vai identitāti, sievietēm biznesā, rasi vai etnisko piederību, cilvēkiem darbavietā, kuriem ir invaliditāte u.tml.

Roberts Mednis, “Mars” pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs, norāda: “Aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka uzņēmumiem ir biežāk un plašāk jārunā par iekļaujošas darba vides veidošanu, lai šī tēma sasniegtu visu komandu un kļūtu par patstāvīgu jautājumu darba vides veidošanas dienaskārtībā. Iekļaujoša darba vide ir būtisks temats, un, ja mēs atskatāmies uz profesionālajām ekosistēmām, kādas tās bija pirms gadiem, šodien tās ir ievērojami mainījušās. Proti, mūsdienās esam labāk informēti par šiem jautājumiem, esam izglītotāki un vairāk nobrieduši kā sabiedrība, lai beidzot veiktu svarīgas pārmaiņas un ikviens varētu justies piederīgs, neatkarīgi no savas seksuālās orientācijas, dzimuma, etniskās piederības u.tml.”

Viņš arī piebilst, ka iekļaujoša darba vide jau vairākus gadus ir “Mars” galvenā prioritāte: “Mēs uzskatām, ka daudzveidīga komanda, ar dažādām perspektīvām, atspoguļojas spēcīgākā biznesa sniegumā un veido vienotu, ilgstošu darba vidi, kas ir balstīta vērtībās. Pasaule, kuru vēlamies rīt, ir iekļaujoša un daudzveidīga, cilvēki un mājdzīvnieki ir laimīgi, un tieši tā mēs strādājam katru dienu. Tādējādi 2020. gadā mēs atzinām nepieciešamību paātrināt mūsu apņemšanos nodrošināt iekļaujošu darba vidi un daudzveidību gan mūsu darbavietās, gan kopienās. Tāpēc mēs piedāvājam iesaisti dažādās domubiedru grupās kā, piemēram, “Associate Resource Groups”, lai atbalstītu cilvēkus no dažādām kultūrām, ar atšķirīgu izcelsmi un dzīvesveidu. Tādā veidā viņiem ir vieglāk pilnībā izmantot savu potenciālu, tikt uzklausītiem un justies novērtētiem. Tas paredz ne tikai godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, bet arī cieņu un spēju novērtēt mūsu atšķirības, tā nodrošinot, ka mēs visi jūtamies sadzirdēti, novērtēti un iedvesmoti,” stāsta R.Mednis.

Arī “Mars” tiecas  panākt 100% dzimumu līdzsvaru uzņēmumu vadītāju komandās. “Mars” ir uzņēmums, kas strādā ar mērķi, veicinot atklātu sarunu kultūru, palīdzot kolēģiem sajust, ka viņu balsis un viedokļu dažādība ir svarīga, nodrošinot periodiskas mācības, kas veicina daudzveidību un iekļaušanu, kā arī ļaujot šo tēmu apgūt un apspriest jau pašā karjeras ceļa sākumā, kad darbinieks pievienojas “Mars” komandai. Tai pat laikā “Mars” ir arī apņēmies nodrošināt vienādu atalgojumu visos tam piederošajos globālajos uzņēmumos. Turklāt “Mars” ir arī viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) “Women Unstereotype Alliance” dibinātājs. Tā ir nozares vadīta iniciatīva, kas apvieno ANO sievietes, dažādus nozares līderus, lai izskaustu stereotipus reklāmas jomā. Turklāt viens no uzņēmuma zīmoliem “M&M’s” ir paziņojis, ka tā galvenā misija ir cīņa par jautrības spēku, lai radītu pasauli, kurā ikviens jūtas piederīgs.

*”Mars Latvia” aptauja tika īstenota 2023.gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Norstat Latvija”. Kopumā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijā dzīvojošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar