62% iedzīvotāju strādātu ilgāk uzņēmumā, ja saņemtu darba devēja pensiju iemaksas

39% Latvijas iedzīvotāju nezina par to, ka darba devējs var veikt darbiniekiem iemaksas pensijas 3.līmenī, liecina Luminor veiktā aptauja Baltijas valstīs. Uzņēmumu iemaksas darbinieku pensijas 3.līmenī dod iespēju darba devējiem veicināt darbinieku lojalitāti ilgtermiņā, kā arī tādejādi apliecināt, ka viņiem rūp to nākotne.

Aptaujas rezultāti atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji ir zinošāki par darba devēju iespējām veikt iemaksas savu darbinieku 3.pensiju līmenī nekā kaimiņvalstīs. Latvijā 39% iedzīvotāju nav informēti par šādu iniciatīvu, savukārt Lietuvā un Igaunijā attiecīgi 45% un 53%. Vienlaikus iezīmējas tendence, ka Latvijā, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, ir mazāk to iedzīvotāju, kuri ir gan dzirdējuši par šādu uzkrājumu programmu, gan zina, ka tāda darbojas arī Latvijā.

“Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir dzirdējuši, ka uzņēmumi var veikt iemaksas savu darbinieku pensiju 3.līmenī, vienlaikus gandrīz katrs desmitais strādājošais nezina, ka Latvijā šāda iespēja ir pieejama. Šāda pieredze ir izplatīta Rietumeiropā, un uzkrājums pensijai ar darba devēja starpniecību ir ierasta prakse. Ieguldījums darbinieku pensiju uzkrājumā sniedz iespēju uzņēmumiem ne tikai būt sociāli atbildīgākiem, rūpēties par saviem darbiniekiem un to labklājību nākotnē, bet arī piesaistīt un noturēt nepieciešamos talantus. Interesanti, ka pandēmijas laikā, kad vairāku uzņēmumu peļņa ir samazinājusies, uzņēmumu interese par iemaksām darbinieku pensiju 3.līmenī pieauga. Pēc FKTK datiem, 2020.gada laikā darba devēja iemaksas ir palielinājušās par 22% salīdzinājumā ar 2019.gadu. Arī Luminor ir to uzņēmumu vidū Latvijā, kas kā vienu no darbinieku labumiem, piedāvā darba devēja iemaksas pensiju 3.līmenī,” saka Anželika Dobrovoļska, Luminor Pensiju produktu vadītāja.

Visās Baltijas valstīs iedzīvotāji uzskata, ka galvenokārt darba devēju iemaksas pensijas 3.līmenī palīdz gādāt par to nākotni un mudina darbiniekus ilgāk strādāt vienā uzņēmumā. Papildu tam piektdaļa jeb 20% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka darba devēja iemaksas pensijas fondā liecina par uzņēmuma finansiālajām iespējam. Vēl 16% aptaujāto Latvijā norāda, ka darba devēja iemaksas pensijas 3. līmenī liek vairāk aizdomāties par savu nākotni, bet tikpat liela daļa akcentē arī iespēju iegūt nodokļu atvieglojumus.

Visbiežāk (62%) Latvijas iedzīvotāji atzīmējuši, ka darba devēja iemaksas pensijas fondos var kalpot kā motivācija uzņēmumā strādāt ilgāk, ko biežāk norāda aptaujātie ar augstākiem ienākumiem. Toties 58 % uzskata, ka darba devēja pensiju programma var kalpot kā papildu pamudinājums darbiniekiem, kuri sasnieguši pusmūža vecumu. Vairāk nekā puse (52%) Latvijas iedzīvotāju atzīst – darba devēja iemaksas darbinieku pensijas 3.līmenī kopumā rada pievienoto vērtību uzņēmumam.

TOP Komentāri

avatar