Vita Anda Tērauda: mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienībā jaunas dalībvalstis

“Mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienībā jaunas dalībvalstis, kas iestājas par kopējām Eiropas vērtībām, demokrātiju un tiesiskumu,” trešdien, 11.maijā, pēc sēdes pauda Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Sēdē deputāti uzklausīja Ārlietu ministrijas ziņojumu par sankciju paplašināšanu pret Krieviju tās karadarbības Ukrainā dēļ, kā arī par situāciju Rietumbalkānos,  gatavojoties Eiropas Savienības Ārlietu ministru padomei, kas notiks pirmdien.

“Uzņemot jaunas dalībvalstis, ir svarīgi, lai kandidātvalsti un Eiropas Savienību vieno kopējas vērtības un pozīcijas. “Lakmusa papīrītis” kandidātvalsts gatavībai pievienoties Eiropas blokam ir tas, vai pilnā mērā tā ir pievienojusies Eiropas Savienības kopīgajai ārpolitikai un drošības politikai. Vienlaikus – mēs atbalstām gan Ukrainas, gan Rietumbalkānu valstu integrāciju Eiropas Savienībā,” sacīja V.A.Tērauda.

Deputāti sprieda par nepieciešamību stiprināt Rietumbalkānu valstu, īpaši Serbijas un Bosnijas un Hercogovinas, noturību pret hibrīdapdraudējumiem, tostarp dezinformāciju un propagandu, kas tiek izplatīta caur Krievijas informatīvo telpu.

Ārlietu ministru padomē tiks skatīti jautājumi arī par papildu finansiālo, humāno un politisko atbalstu Ukrainai, kā arī Eiropas Savienības noturības stiprināšanu, informēja ministrijas pārstāvji.

Saeimas Preses dienests

Foto: saeima.lv

TOP Komentāri

avatar