Abu Meri: tendences narkotisko un psihotropo vielu lietošanā ir satraucošas, pieaug letālu pārdozēšanas gadījumu skaits

10.aprīlī Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome* apsprieda risinājumus, kas sekmētu palīdzības sniegšanu narkotisko vielu pārdozēšanas gadījumos. Slimību profilakses un kontroles centra provizoriskie dati par 2023. gadu liecina, ka letālu pārdozēšanas gadījumu skaits ir ar pieaugošu tendenci.

“Narkotiskās vielas kļūst aizvien daudzveidīgākas, nelegālajā tirgū turpina parādīties jaunas spēcīgas iedarbības vielas. Līdzīgi kā citās valstīs, diemžēl arī Latvijā ir vērojamas negatīvas tendences un vērojama narkotikas pamēģinājušo iedzīvotāju īpatsvara palielināšanās, īpaši jaunu cilvēku vidū. Mums kopā jārod risinājumi, kā motivēt iedzīvotājus, īpaši jauniešus, veselīgam un pilnvērtīgam dzīvesveidam,” pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Slimību profilakses un kontroles centra Atkarības slimību risku analīzes nodaļas vadītāja Aija Pelne informēja par narkotisko vielu lietošanas gadījumu pieaugumu, norādot, ka satraucošākais ir tas, ka pēdējo gadu laikā ievērojami pieaug nāves gadījumu skaits, kas saistīts ar jauno sintētisko narkotisko vielu lietošanu un to pārdozēšanu. Šie gadījumi nereti ir saistīti ar to, ka personas baidās vērsties pēc palīdzības šādos gadījumos, baidoties no kriminālatbildības. Reaģējot uz šo situāciju, Saeimā pieņemšanai tiek virzīti grozījumi Krimināllikumā, kas paredz atbrīvot no kriminālatbildības personas, kuras sniedz vai organizē palīdzību narkotiku lietotājiem pārdozēšanas gadījumā.

Gan veselības ministrs, gan padomes locekļi atzina, ka ļoti būtiska ir atbalsta sniegšana bērniem un jauniešiem, kas pieķerti lietojam narkotikas, un uzsvars jāliek uz profilaksi un prevenciju, uzlūkojot narkotiku lietošanu kā slimību kas jāārstē, lai nepilngadīgais spētu piedzīvot kvalitatīvu dzīvi nākotnē kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Padome konceptuāli atbalstīja priekšlikumu par nepilngadīgas personas atbrīvošanu no kriminālatbildības par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, vienlaikus saglabājot administratīvo atbildību. Lai šo priekšlikumu ieviestu dzīvē, Veselības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju uzsāk darbu pie grozījumu “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā” projekta izstrādes.

Veselības ministrija padomes locekļus arī informēja par citiem prioritāriem pasākumiem. Lai ierobežotu šobrīd identificētās jaunās narkotiskās vielas, kas rada apdraudējumu sabiedrībai, Veselības ministrija ir izstrādājusi grozījumus likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kurus pagājušajā nedēļā atbalstīja Ministru Kabinets un tālāk skatīs Saeima. Tas ietver būtiskus aspektus sabiedrības veselības un drošības aizsardzības nodrošināšanā.

Jau ziņots, ka Veselības ministrijā ir izstrādāts “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.–2025. gadam”. Tā mērķis ir samazināt alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu nodarīto kaitējumu sabiedrības veselībai.

*Narkotiku kontroles un narkomānijas2 ierobežošanas koordinācijas padomes uzdevums ir koordinēt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību narkotisko un psihotropo vielu, kā arī prekursoru nelegālās aprites un narkotiku lietošanas novēršanā un ierobežošanā.

Attēls: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar