SPKC nosaka pagaidu aizliegumu vielai brorfīns un tās saturošiem izstrādājumiem

No 2021.gada 11. decembra, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktais pagaidu aizliegums vielai: 1-{1-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, jeb brorfīns (turpmāk – viela brorfīns) un to saturošiem izstrādājumiem. Lēmums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minētās vielas.

Pamatojoties uz likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, SPKC nolemj uz laiku līdz 2022. gada 9. decembrim aizliegt vielas brorfīns un tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu.

No aizlieguma spēkā stāšanās dienas minētā viela brorfīns un to saturošie izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

Viela brorfīns ir opioīds. Pieejamā informācija liecina, ka vielai brorfīns ir aptuveni deviņas reizes spēcīgāka iedarbība kā vielai fentanils un Eiropas Savienībā reģistrēti aptuveni 60 ar vielu brorfīns saistīti letāli un neletāli saindēšanās gadījumi. 

Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemta informācija par vielas brorfīns identifikāciju trīs Eiropas Savienības dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē. Vielas brorfīns un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

Par vielām, kurām noteikts pagaidu aizliegums vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu noteikta kriminālatbildība – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

Līdz šim un turpmāk SPKC turpinās darbs pie operatīvas bīstamu vielu identificēšanas un aizliegšanas, tādējādi, pēc iespējas, novēršot veselībai un dzīvībai kaitīgu vielu lietošanu. Papildu informācija par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/jaunas-psihoaktivas-vielas 

Foto: ilustratīva nozīme (unsplash.com).

TOP Komentāri

avatar