Rīdziniekiem jābūt piesardzīgiem no jumtiem krītošu lāsteku dēļ

Rīgā novembra pēdējā nedēļā un decembra pirmajās dienās uzsnidzis liels sniega daudzums. Mainīgās temperatūras rezultātā pie namu jumtiem veidojas lāstekas, kas ar apdraudēt gājējus. Ēku īpašniekiem ir jārūpējas par līdzcilvēku drošību un jāattīra jumti no sniega un ledus. Tāpat rīdziniekiem jāievēro piesardzība, jo sniega svars var lauzt koku zarus un apdraudēt kā gājējus, tā autovadītājus. 

Ēku īpašniekiem, veicot jumtu tīrīšanu, ir atļauts īslaicīgi norobežot teritoriju, kur varētu nokrist sniegs un ledus. Ilgstoši bloķēt gājēju ietvi, nenodrošinot gājējiem iespēju droši apiet norobežoto teritoriju, nav atļauts. Vienīgais veids, kā garantēt gājēju drošību, ir veikt jumta tīrīšanu un pēc tās savākt no jumta notīrīto ledu un sniegu.  

Iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot par ietvēm, kas ilgstoši bloķētas no jumta krītoša sniega vai ledus radītas bīstamības dēļ: 

Namu īpašniekiem pēc jumtu tīrīšanas ir jāsatīra sniegs un ledus no ietvēm, arī tur, kur šoziem ietves kopj pašvaldība. Ja teritorija pēc sniega tīrīšanas no jumta netiks sakopta, RPP mudinās ēkas īpašnieku veikt ietves uzkopšanu dažu stundu laikā. Ja tas netiks izdarīts, ietves uzkopšanas darbus veiks pašvaldība, bet nama īpašniekam būs jāsedz veikto darbu izmaksas.  

Jebkurš uz ietves novietots šķērslis, tostarp lentes, barjeras un citi norobežojumi, apgrūtina ietvju kopšanu, kas tiek veikta mehanizēti. Ietvju uzturētāji ziņo pašvaldības policijai par vietām, kur ietvju tīrīšana nav iespējama namu apsaimniekotāju izvietoto norobežojumu dēļ. 

Atgādinām, ka, ja no jumta krītoša sniega vai ledus dēļ gūta trauma, nekavējoties jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113. NMPD nodos informāciju RPP, kas tad varēs sākt administratīvā pārkāpuma procesu. Ja uzreiz trauma nav pamanāma, ir vērts fiksēt precīzu notikuma vietas adresi, lai tad, ja tomēr vēlāk jūtama ietekme uz veselību, varētu ziņot RPP. Iedzīvotajam, kurš guvis traumu, arī jāvēršas RPP ar iesniegumu, lai policija varētu viņu atzīt par negadījumā cietušo. RPP izskatīs iesniegumu un sniegs informāciju par īpašnieku, no kura cietušais varēs pieprasīt nodarītā kaitējuma kompensāciju. 

Par nenotīrītu jumtu var saņemt arī naudas sodu. Maksimālais sods fiziskām personām ir 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro. 

Tāpat teritoriju īpašnieki ir aicināti pievērst uzmanību sev piederošajos īpašumos augošajiem kokiem, lai to zari, kas varētu lūst no sniega svara, neapdraudētu gājējus un citus satiksmes dalībniekus. Rīdziniekiem par nolūzušiem vai aizlūzušiem zariem, kas rada bīstamību un neatliekami ir jālikvidē, nekavējoties jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par tālruni 112. Ja bīstami koki vai zari atrodas apstādījumos vai izglītības iestāžu teritorijās, jāziņo Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam pa tālruni 6747 4700. Par bīstamiem zariem un kokiem Rīgas mežos un parkos, jāziņo SIA “Rīgas meži” pa tālruni 67415710.

TOP Komentāri

avatar