Saeima aptur trīs Latvijas un Baltkrievijas divpusējo līgumu darbību

Saeima ceturtdien, 15.septembrī, otrajā – galīgajā – lasījumā lēma apturēt trīs Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas divpusējo līgumu darbību.

“Krievija šā gada 24.februārī sāka agresijas karu ar pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki uzbrukumu veica arī no Baltkrievijas teritorijas,” iepriekš norādīja par likumprojektu virzību Saeimā atbildīgās Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. “Ņemot vērā, ka tādā veidā Baltkrievija rupji pārkāpj vispārējās starptautisko tiesību imperatīvās normas, Ārlietu komisija jau iepriekš pauda, ka uzskata par nepieciešamu veikt starptautiskajās tiesībās atzītus pasākumus, kas vērsti uz šo pārkāpumu pārtraukšanu un pilnīgu jau izdarīto pārkāpumu atlīdzināšanu,” uzsvēra komisijas priekšsēdētājs.

“Visos šajos līgumos minētās savstarpējās saistības, kā arī starptautiskās saistības Latvija ir pildījusi labā ticībā un arī turpmāk apņemas rīkoties atbilstoši starptautisko tiesību prasībām,” sacīja R.Kols.

No šā gada 10.oktobra tiek apturēta Latvijas un Baltkrievijas nolīguma par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, kā arī līguma par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos un līguma par gaisa satiksmi darbība. Līgumu darbība apturēta līdz brīdim, kad Baltkrievijas Republika izbeigs starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu un pilnībā atlīdzinās Ukrainai par jau izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Attēls: ilustratīvs (saeima.lv)

TOP Komentāri

avatar