Rīgā streikot plāno daļa skolu un bērnudārzu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētajā streikā patlaban dalību pieteikuši aptuveni 6000 darbinieku no 184 Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm. Ņemot vērā, ka streika dalībnieku skaits dažādās iestādēs atšķiras un turpinās pieteikšanās streikam, skolās un bērnudārzos no 19. septembra mācību process tiks nodrošināts atbilstoši iespējām un par to mācību iestāde informēs gan bērnus, gan vecākus.

Pēc skolu sniegtajiem datiem uz 15. septembri, dalību streikā ir pieteikušas 87 no 101 vispārizglītojošās skolas ar aptuveni 4000 strādājošajiem. 37 skolas dalību streikā ir pieteikušas no vienas līdz trim dienām, astoņās skolās – nedēļu, bet  42 skolas streika termiņu nav norādījušas. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā precīzs mācību procesa nodrošinājums skolās būs zināms pēc visu izglītības iestāžu direktoru rīkojumu saņemšanas.

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu  sniegtajiem datiem uz 15. septembri, dalību streikā ir pieteikuši 97 no 146 bērnudārziem  ar aptuveni 2300 darbiniekiem, kā arī septiņās skolās, kur ir pirmsskolas grupas. 47 bērnudārzi dalību streikā pieteikuši no vienas līdz trim dienām , 27 iestādes –  piecas dienas, bet 30 pirmsskolas streika termiņu nav norādījušas. Patlaban apkopotā informācija liecina, ka 68 bērnudārzos pieteiktā streika laikā mācību process netiks nodrošināts, bet 33 bērnudārzos tas tiks nodrošināts daļēji.

Informācija par dalību streikā ceturtdien vēl nebija saņemta no 14 skolām un 15 bērnudārziem.

Ņemot vērā informāciju par  streikotāju skaitu un plānoto streika ilgumu, katras iestādes vadītājs izvērtēs, kādu izglītības procesu var nodrošināt ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuri nestreiko, kā arī izdos rīkojumu par darba organizāciju streika laikā, nosakot klašu vai pirmsskolu grupas, kurām pirmsskolas pakalpojums vai mācību process tiks nodrošināts pēc apstiprinātā mācību procesa grafika streika laikā.

Iestāžu vadītāji sagatavos informatīvu vēstuli izglītojamo vecākiem par darba organizāciju izglītības iestādē streika laikā, par streikošanas laiku un kārtību turpmākai informēšanai par izmaiņām. Informēšana notiks e-žurnālos (e-klase vai Mykoob), iestādes tīmekļvietnēs (mājas lapa, Facebook u.c.), t.sk. par atbildīgajām kontaktpersonām skolā, kurām vecāki var zvanīt un uzdot jautājumus par iestādes darba organizāciju streika laikā.

Ja izglītības iestādē visi darbinieki turpinās darbu un streikā nepiedalīsies, iestādes vadītājam būs jānodrošina izglītojamo vecāku informēšana, ka iestādes darbinieki streikā nepiedalās. Ja visi darbinieki piedalīsies streikā, tad skola būs slēgta un mācību process netiks nodrošināts.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka jebkuram izglītības iestādes darbiniekam ir tiesības piedalīties streikā, tāpēc aicina izturēties ar sapratni pret gaidāmajām izmaiņām mācību procesā.

Attēls: ilustratīvs (canva.com)

TOP Komentāri

avatar