Rīgā turpina pieaugt sociālo pabalstu un pakalpojumu apjoms

Rīgā turpina pieaugt pašvaldības sniegto sociālo pabalstu un pakalpojumu apjoms, tāpēc šā gada budžeta grozījumos sociālajai sfērai būs nepieciešams piešķirt papildus 466 744 eiro, par to trešdien, 20. septembrī, tika informēti Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti.

“Ikvienas ekonomiskās krīzes vai nepārdomātas tarifu celšanas laikā, kādu vērojam pēdējos gados, īpaša uzmanība tiek pievērsta pašvaldības darbībai un tās sociālajiem atbalsta pasākumiem, tostarp, sociāliem pabalstiem un aprūpei mājās, kā rezultātā būs nepieciešams papildu finansējums,” uzsver komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs.

Komitejas sēdē tika uzklausīts Labklājības departamenta ziņojums par sniegtajiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem pirmajā pusgadā. Kā tika informēti deputāti, sociālās aprūpes pakalpojumu mērķa grupa kļūst aprūpējamāka, arī veselības problēmu dēļ (t.sk. bezpajumtnieki), ir augsts personu ar demenci īpatsvars, kā arī pieaug veselības aprūpes daļa sociālajos pakalpojumos.

Rindā uz ilgstošo aprūpi  sociālās aprūpes centros ir vairāk nekā 500 cilvēki, no kuriem lielākā daļa vēlas saņemt pakalpojumu Rīgā, palielinās aprūpes mājās un aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma saņēmēju skaits. Regulāri ir lielāks pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem – grupu dzīvokļiem, dienas aprūpes centriem personām ar garīga rakstura traucējumiem, individuālajām sociālās rehabilitācijas programmām.

Minēto iemeslu dēļ šogad nepieciešami papildus vairāk nekā 200 000 eiro aprūpes mājās un aprūpētās dzīvesvietas apjoma palielinājumam, kā arī 185 000 eiro papildus 70 vietām sociālās aprūpes centros.

Rīgas dome sociālajiem pabalstiem 2023.gada pirmajā pusgadā kopā izmaksājusi 20,4 miljonus eiro jeb 59% no gada plāna (gada plāns pēc budžeta grozījumiem ir 34,8 miljoni eiro). No pabalstiem izlietotā finansējuma 14,4 miljoni eiro izmaksāts rīdziniekiem, bet 5,9 miljoni eiro – Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šogad visvairāk – 14,33 miljoni eiro – izmaksāti mājokļa pabalstos.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2023. gada pirmajā pusgadā attiecībā pret 2022. gada pirmo pusgadu ir samazinājies par 607 personām jeb 2%, bet sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 4,2 miljoniem eiro jeb 26%.

Savukārt dažādiem sociālajiem pakalpojumiem pirmajā pusgadā izlietoti 50,2 miljoni eiro, kas ir par 9,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn, bet pakalpojumu saņēmēju skaits pieaudzis par 734 personām.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar