Uzsākta parakstu vākšana par izmaiņām pirmsskolu izglītības līdzfinansēšanas kārtībā

Sabiedrības iniciatīvas platformā manabalss.lv uzsākta parakstu vākšana par izmaiņām pirmsskolu izglītības līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtībā, lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret ģimenēm, kas izvēlas pašvaldību pirmsskolas, un ģimenēm, kas izvēlas privātās pirmsskolas. Iniciatīvas autors norāda, ka spēkā esošā līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtība nav mainīta kopš 2015. gadā, tā ir novecojusi, neatbilstoša aktuālajiem ekonomikas rādītājiem, turklāt, aprēķinos nav iekļautas visas izmaksas, ar ko realitātē saskaras pirmsskolas, kā rezultātā finansiālais slogs gulstas uz vecāku pleciem. 

“Saskaņā ar metodiku, kas nav mainīta jau gadiem, pašvaldības sedz tikai daļu no pirmsskolas izmaksām. Ministru kabineta noteiktā metodika pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai neietver telpu īres maksu, kapitālieguldījumus, grāmatvedības izmaksas, juridisko pakalpojumu izmaksas, izmaksas, ko veido veselības apdrošināšana darbiniekiem. Ja pašvaldību pirmsskolās daļa no šīm izmaksām nemaz nav, piemēram, nav jāmaksā par telpu īri, tad privātajiem bērnudārziem tā ir būtiska izmaksu pozīcija, kas vēlāk ietekmē arī maksu par pirmsskolu, ko sedz vecāki,” norāda iniciatīvas autors, divu bērnu tēvs Aleksis Korejevs. 

Iniciatīvas autors skaidro, ka nepārdomātā līdzfinansējuma aprēķinu kārtība ne tikai rada finansiālu slogu jaunajām ģimenēm, bet arī nostāda nevienlīdzīgā situācijā ģimenes, kas izvēlējušās privātās pirmsskolas. Šāda situācija neveicina drošības sajūtu un gatavību dibināt kuplākas ģimenes, kā arī apgrūtina jauno vecāku iespējas atgriezties darba tirgū. “Ja vēlamies Latvijā redzēt lielas ģimenes, sekmēt demogrāfijas rādītāju uzlabošanos un radīt vecākos drošības sajūtu un pārliecību par nākotni, pirmsskolu pieejamība ir viena no pamatlietām,” piebilst A.Korejevs. 

Vēl viena problēma ir saistīta ar līdzfinansējuma pārskatīšanas regularitāti, proti, nosakot līdzfinansējuma apjomu, katra pašvaldība izvērtē pirmsskolu izmaksu pieaugums par iepriekšējo gadu. Izmaiņas stājas spēkā 1. janvārī. Diemžēl, realitātē izmaksas aug ātrāk, nekā līdzfinansējums, un pastāv risks, ka laikā, kad stājas spēkā jaunais līdzfinansējums, izmaksas ir atkal pieaugušas. 

Iniciatīvas autors norāda, ka mērķis nav panākt, lai pašvaldības uzreiz nodrošinātu 100% finansējumu, bet uzsākt diskusiju un aicināt politikas veidotājus iekļaut finansējuma aprēķināšanas metodikā visas izmaksu pozīcijas, tādejādi mazinot slogu jaunajām ģimenēm un izbeidzot diskrimināciju. Parakstīties par iniciatīvu aicināts ikviens interesents, to iespējams izdarīt ŠEIT. Šobrīd iniciatīvu atbalstījuši jau vairāk nekā 500 cilvēku. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar