Rīgā mainīs divu skolu nosaukumus


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, 23. novembrī, apstiprināja lēmumu mainīt Puškina liceja nosaukumu uz Rīgas Broces liceju un Rīgas 41. vidusskolas nosaukumu uz Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolu.

Paredzēts, ka jaunie nosaukumi skolām stāsies spēkā no 2024. gada 1. septembra.

Puškina liceja nosaukuma maiņa

Puškina liceja skolas nosaukuma maiņas izstrādes procesā piedalījās liceja skolotāji, skolēni, viņu vecāku pārstāvji, kā arī citas ieinteresētas personas. Jautājums par nosaukuma maiņu tika apspriests arī skolas sanāksmē pie direktora, pedagoģiskās padomes sēdē, licejistu padomes sēdē un liceja padomes sēdē.

Šādam nosaukumam ir vēsturisks pamatojums, kā liecina Rīgas vēstures avoti, pirmā mācību iestāde Rīgā ar nosaukumu licejs tika dibināta 1675.gadā. Un ar to saistīts izcila Apgaismības laikmeta darbinieka, pedagoga, mākslinieka, gleznotāja, etnogrāfa, novadpētnieka un vēsturnieka Johana Kristofa Broces mūžs.

Rīgas 41. vidusskolas nosaukuma maiņa

Rīgas 41.vidusskolas skolas nosaukuma maiņas jautājums tika skatīts skolas pedagoģiskajā padomes sēdē un skolas padomes sēdē. Abas skolas padomes izteica atbalstu skolas nosaukuma maiņai, kā arī apņēmās popularizēt Jāņa Šteinhauera dzīvi un darbību izglītības iestādes skolēnu, viņu vecāku un Rīgas, it sevišķi, Pārdaugavas iedzīvotāju vidū.

Skola nosaukuma maiņas pamatojumā min, ka Jāņa Šteinhauera kā latviešu tautas ārkārtēja un daudzpusīga personība mūsdienās pilnvērtīgi nav izprasta un novērtēta, līdz ar to Rīgā, Pārdaugavā, viņa personību godinot, būtu nepieciešams atstāt paliekošas piemiņas vietas, kas asociētos ar viņa politisko, ekonomisko un sabiedrisko darbību. Rīgas 41.vidusskola atrodas bijušajā Jāņa Šteinhauera īpašumā. Šteinhauers ir apbedīts Rīgā, Mārtiņa kapos, kuri atrodas netālu pāris minūšu gājienā no skolas. Blakus Mārtiņa kapiem atrodas Rīgas pilsētas īpašumā esošā ēka (Hāmaņa iela 2), kurā pagaidām vēl atrodas Jāņa Rozentāla Mākslas skola, bet perspektīvā, pēc ēkas rekonstrukcijas, varētu mācīties skolas vidusskolas klases. Jāņa Šteinhauera dzīve un darbs simbolizē uzņēmību, neatlaidību, patriotismu un mūsdienīgumu, un visas šīs pozitīvās īpašības skolas saime realizē savā ikdienas darbā.

Gala lēmums par skolu nosaukumu maiņu tiks pieņemts nākamajā Rīgas domes sēdē.

Attēls: ilustratīvs (canva.com)

TOP Komentāri

avatar