Palielina kopējo finansējumu saules paneļu, siltumsūkņu u.c. enerģiju ražojošo iekārtu iegādei

Ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo interesi iegādāties atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas (saules paneļi, siltumsūkņi u.c.) un elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (akumulatorus), Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ir palielinājusi kopējo pieejamo finansējumu 5milj. eiro apmērā šo iekārtu iegādei. Ministru kabinets (MK) apstiprināja attiecīgos grozījumus MK noteikumos š.g. 2. jūlijā.

Mājsaimniecības varēs turpināt pieteikties valsts sniegtajam atbalstam, lai iegādātos un uzstādītu savā īpašumā saules paneļus, vēja ģeneratorus, kā arī siltumsūkņus, saules kolektorus, koksnes biomasas katlus vai pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

“Atjaunīgās enerģijas ražošana un efektīva tās ir izmantošana ir nozīmīgs elements enerģētiskajai drošībai valsts mērogā. Ņemot vērā iedzīvotāju augsto interesi, iesaistoties enerģētiskās neatkarības stiprināšanā, esam palielinājuši gan kopējo finansējuma apjomu, gan paplašinājuši atbalstāmo projekta aktivitāšu loku, lai veicinātu dabai draudzīgu energoresursu iekārtu izmantošanu mājsaimniecībās. Iedzīvotāji, kuri plāno iegādāties un uzstādīt savā īpašumā saules paneļus vai vēja ģeneratorus varēs saņemt arī valsts atbalstu elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādei. Tas ir būtiski, ņemot vērā, ka no š.g. 1.maija ir stājusies spēkā jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma. Uzglabāšanas iekārta ļaus dzīvojamā mājā saražoto elektroenerģiju no saules vai vēja uzkrāt pašpatēriņam, nedodot kopējā tīklā. Dienas laikā saražoto elektroenerģiju varēs patērēt vakara un nakts stundās,” stāsta klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. 

Tie iedzīvotāji , kuri izvēlēsies uzstādīt saules paneļus vai vēja ģeneratorus komplektā ar elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu, tās ietilpībai būs jābūt vismaz 5 kWh lielai. Šāda uzglabāšanas iekārtas ietilpība izvēlēta, ņemot vērā atbalsta programmas ietvaros  atbalstīto iekārtu vidējo uzstādīto jaudu un kopējā elektrotīklā nodoto saražoto elektroenerģiju mājsaimniecību vidū. Maksimālais atbalsts elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtai būs 2 500 eiro.   

Līdz ar jaunās neto norēķinu sistēmas izveidi, kas stājas spēkā ar š.g. 1.maiju (skatīt plašāk šeit), saules paneļu un vēja elektrostaciju uzstādītajai jaudai nebūs ierobežojumu. Līdzšinēji atbalstu varēja saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru iegādei, kuru uzstādītā jauda bija līdz 11,1 kW. 

Atbalsts tiek sniegts granta veidā kā vienreizējs maksājums pēc projekta īstenošanas. Projektus mājsaimniecības var īstenot līdz š.g. 31. decembrim. Atbalsta programmas termiņa pagarināšanu KEM vērtēs rudenī, ņemot vērā iedzīvotāju tendences un vēlmi turpināt iegādāties atjaunīgo energoresursu iekārtas.

No 2022. gada marta līdz 2024. gada 1. jūlijam atbalsta programmas ietvaros uzstādītas vairāk nekā 12 tūkst. atjaunīgo energoresursu iekārtas, no kurām ap 95% veido saules paneļi.

Konkursa mērķis ir emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās. Vairāk nekā divu gadu laikā emisijas ir samazinājušās par 72 471 tonnas CO2, kas ir pielīdzināms 4,9 milj. eiro ietaupījumam (pieņemot, ka emisijas kvotas (1 tCO2) cena ir ap 67 eiro).

Atbalsta programma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” iedzīvotājiem pieejama jau kopš 2022. gada pavasara.  

Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar