Noteikti jauni siltumenerģijas tarifi vēl septiņiem komersantiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un gada nogalē  izskatījusi siltumenerģijas tarifus vēl septiņiem komersantiem – SIA “Ikšķiles māja”, SIA “Gren Jelgava”, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, SIA “Ozolnieku KSDU”,  SIA “Kārsavas Namsaimnieks”, SIA “Saldus Komunālserviss” un SIA “Vangažu Namsaimnieks”. Daļai komersantu tarifi samazinās, daļai – pieaugs.  Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

“Šobrīd vērtēšanā daļa tarifu iesniegti ar samazinājumu, bet daļa ar pieaugumu. Tirgū turpinās dabasgāzes cenas lejupslīde, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz daļu no komersantu siltumenerģijas tarifiem, kam dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī līgums noslēgts par fiksētu cenu uz īsu laika periodu. Arī šķeldas cenas, kopš oktobra uzrāda lejupejošu tendenci, nedaudz pieaugot tām novembrī un decembra sākumā. Šķeldas cenas kritums pozitīvi ietekmēs tos komersantus, kuriem ir noslēgti līgumi uz īsu termiņu un, kas tiek pārslēgti brīdī, kad šķeldas cena tirgū ir zemāka par esošo,” stāsta SPRK vadītāja Alda Ozola.

SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas tarifs

Š.g. 1. februārī lietotājiem Ikšķilē siltumenerģijas tarifs būs 203,42 EUR/MWh jeb par 11% zemāks, salīdzinot ar esošo tarifu. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA “Ikšķiles māja” gadījumā šis ir trešais tarifa samazinājums, kopš tirgū vērojamas dabasgāzes cenu izmaiņas.  Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 92,6%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 114,34 EUR/MWh.  

SIA “Gren Jelgava” siltumenerģijas tarifs

No 2023. gada 1. janvāra lietotājiem Jelgavā tiek piemērots SIA “Gren Jelgava” noteiktais siltumenerģijas tarifs 94,15 EUR/MWh, kas ir par 8,3% zemāks nekā spēkā esošais. Tarifa samazinājums ir saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu no SIA “Gren Latvija” koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu. Komersanta tarifā iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido 68,6% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 81,08 EUR/MWh.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” siltumenerģijas tarifs

No š.g. 5. janvāra siltumenerģijas tarifs Bērzaines ciemā būs 146,05 EUR/MWh – par 2% zemāks nekā spēkā esošais. Tarifa samazinājums ir saistīts ar granulu cenu samazinājumu, noslēdzot jaunu kurināmā resursa piegādes līgumu. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 76,7%. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 107,03 EUR/MWh.

SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas tarifs

No 2023. gada 1. janvāra līdz 31.janvārim lietotājiem Branku ciemā tiks piemērots SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas tarifs 194,10 EUR/MWh, jeb par 29,5% augstāks nekā spēkā esošais. Savukārt no š.g. 1.februāra siltumenerģijas tarifs būs 189,72 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar noslēgto dabasgāzes piegādes līgumu par fiksētu dabasgāzes cenu uz vairākiem mēnešiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 89,3%. Lietotāji saņems valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu janvārī būs 113,41 EUR/MWh, bet no februāra 112,97 EUR/MWh.

SIA “Kārsavas Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs

No 2023. gada 12. janvāra lietotājiem Kārsavā tiks piemērots siltumenerģijas tarifs 79,97 EUR/MWh, kas ir par 8,4% augstāks nekā spēkā esošais. Tarifa pieaugums ir saistīts ar šķeldas cenas pieaugumu. Līgumā noteiktā fiksēta šķeldas cena pēdējo reizi pārskatīta pirms būtiskajām izmaiņām tirgū. Līdz ar to biržā esošās šķeldas cenas uz komersanta tarifu pozitīvu ietekmi pagaidām neatstāj, jo iepriekš siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pateicoties līgumā fiksētajai šķeldas cenai, bijušas zemas. Komersanta tarifā kurināmā izmaksas veido 54,1% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 73,99 EUR/MWh.

SIA “Saldus Komunālserviss” siltumenerģijas tarifs

Saldū no 2023.gada 13. janvāra līdz 30. aprīlim siltumenerģijas tarifs būs par 34,8% augstāks – 143,39 EUR/MWh. Tarifa pieaugumu ietekmējis šķeldas cenas pieaugums, kā arī iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenas pieaugums, ņemot vērā jauno iepirkumu rezultātus.

Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 83,7%. Lietotāji saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 105,70 EUR/MWh.

SIA “Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs

SIA “Vangažu Namsaimnieks” ir spēkā tarifu piemērošanas kārtība – tarifi noteikti tabulas veidā pie dažādām dabasgāzes cenām. Katra mēneša pirmajos datumos komersants paziņo SPRK par jauno siltumenerģijas tarifu, kā arī informē publiski iedzīvotājus savā pašvaldībā, piemēram, ievietojot informāciju mājaslapā.

Šobrīd gala tarifi ir noteikti diapazonā no 111,97 EUR/MWh līdz 112,56 EUR/MWh, bet no 2023.gada 8. janvāra tie aprēķināti no 115,89 EUR/MWh līdz 116,48 EUR/MWh.

SIA “Vangažu Namsaimnieks” tarifa pieaugumu ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu kāpums. Komersants gandrīz visu siltumenerģijas apjomu (98,6%) iepērk no SIA “Vangažu sildspēks” par SPRK apstiprinātu siltumenerģijas ražošanas tarifu.

Komersanta tarifā iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido 87,8% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 92,24 EUR/MWh.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.  

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu komersanti iesniedza laikā no 2022.gada 1.decembra līdz 15.decembrim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK (uz 03.01.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 20 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā.

Siltumenerģijas tarifus nosaka bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

Attēls: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar