Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā saņemti 36 pieteikumi

Šogad Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā laikā no 17. marta līdz 31. maijam saņemti 36 ideju pieteikumi. No tiem 22 pieteikumus iesniegušas nevalstiskās organizācijas, bet 14 pieteikumus – fiziskas personas.

Visaktīvāk projektus pieteikuši Daugavas labā krasta iedzīvotāji, kuri iesnieguši 23 projektus. No vairākām apkaimēm, piemēram, Āgenskalna, Dzirciema, Ķengaraga, Mežciema, Purvciema iesniegti vairāki projekti, iezīmējoties tendencei, kad no vienas apkaimes vienu projektu iesniedz apkaimes biedrība, bet otru – fiziska persona. 

Šogad iedzīvotāji un apkaimju biedrības savos ideju pieteikumos īpašu uzmanību pievērsuši rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanai savās apkaimēs, piedāvājot gan jaunu bērnu rotaļu laukumu, gan skeitparku, gan disku golfa parka izveidi. Tāpat iedzīvotāji šogad savos projektu pieteikumos uzsvēruši nepieciešamību pēc atpūtas vietām un pastaigu takām Rīgas ūdensmalās – pie Ķīšezera, pie Zunda kanāla, gar Juglas ezeru. 

Saņemtie projektu pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikumam, nodoti konkursa vērtēšanas komisijai, kura tos vērtēs divās kārtās.

Pirmā konkursa pieteikumu vērtēšanas kārta jau notikusi – Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas sēdē izskatīti visi iesniegtie projekti un izvērtēta to atbilstība konkursa nolikumam. No visiem 36 pieteikumiem, tikai viens netiek virzīts uz nākamo kārtu, jo apkaimes biedrība un privātpersona atsevišķi iesnieguši līdzīga satura projektus ar vienu un to pašu īstenošanas vietu. 

Otrajā kārtā pieteikumu īstenošanas iespējas un izmaksas izvērtēs atbilstošās Rīgas domes un valsts iestādes, kuras sniegs atzinumus. Pēc atzinumu saņemšanas vasaras beigās komisija vēlreiz izskatīs projektu ideju pieteikumus un virzīs tos iedzīvotāju balsojumam vietnē balso.riga.lv. Iedzīvotāji par projektu idejām varēs balsot oktobrī. 

Kopš 2021. gada savas idejas konkursam var iesniegt ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet arī fiziskas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu. Šogad kopējais konkursa finansējums palielināts no 500 000 eiro līdz 700 000 eiro, paredzot viena projekta īstenošanai 70 000 eiro. 

Pērn konkursā kopā tika saņemts 41 projekta pieteikums, bet iedzīvotāju balsojumam kopā tika nodoti 22 projekti. Par tiem laikā no 1. oktobra līdz 31. oktobrim kopā iedzīvotāji balsoja 19 011 reižu, atbalstot 12 projektu īstenošanu.

Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā trijos konkursa norises gados atbalstīti 24 iedzīvotāju iesniegtie projekti. 

Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv.  

TOP Komentāri

avatar