Ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinās

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati liecina, ka būtiski samazinās ilgstošo bezdarbnieku skaits. Kopš NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” šīs mērķa grupas bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 9 tūkstošiem: ja 2016. gada sākumā NVA uzskaitē bija 24 322 ilgstošie bezdarbnieki, tad 2019. gada marta sākumā to skaits ir samazinājies līdz 15 281.

ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” aktivitātes NVA piedāvā kopš 2016. gada sākuma. Sākot ar 2017. gada vasaru, ilgstošajiem bezdarbniekiem, tostarp ar invaliditāti, ir iespēja iesaistīties arī projekta pasākumā “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociāla mentora pakalpojumi”, un 1543 ilgstošie bezdarbnieki jau ir iekārtojušies darbā vai iesaistījušies apmācībās sešu mēnešu laikā pēc šī pasākuma pabeigšanas.

„Lai sekmētu konkurētspēju darba tirgū un pastāvīga darba atrašanu, liela nozīme ir individuālajai pieejai katram klientam, izzinot viņa individuālās vajadzības un piedāvājot tieši viņam nepieciešamos NVA pakalpojumus. Sniedzot atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem, NVA analizē  katras personas bezdarba iemeslus un bezdarbu veicinošus faktorus, novērtē profesionālās prasmes un zināšanas, noskaidro ilgstoša bezdarba radītās psiholoģiskās, sociālās un profesionālās sekas, kā arī motivāciju sadarboties ar NVA. Viens no ilgstošā bezdarba iemesliem ir motivācijas trūkums, darba prasmju un zināšanu neatbilstība pieprasījumam mūsdienu darba tirgū. Individuāli pielāgoti atbalsta mehānismi un profesionālu speciālistu iesaiste atbalsta sniegšanā ir auglīgs risinājums, kas mūsu klientiem palīdz pārvarēt ilgstošā bezdarba radītās sekas un atgriezties darba tirgū. Projekta rezultāti liecina, ka motivācijas programma un sociālā mentora pakalpojumi sniedz ļoti nozīmīgu atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem, motivē un palīdz viņiem atrast piemērotu darbu vai apgūt darba tirgū pieprasītās zināšanas un prasmes,” norāda NVA ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” vadītāja Agnese Jēkabsone.

ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” NVA piedāvā ne tikai motivācijas programmu un sociālā mentora pakalpojumus, bet arī citus atbalsta pasākumus – profesionālās piemērotības noteikšanu, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, atbalsta pasākumus personām ar atkarību problēmām un speciālistu konsultācijas. Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, programmas dalībniekiem tiek piedāvāts arī transporta un ēdināšanas pakalpojums, atsevišķos gadījumos – arī izmitināšana. 2019. gadā tiek turpināta arī informatīvā kampaņa “Bezdarbs nav bezdarbība!”, lai uzrunātu ilgstošos bezdarbniekus, kuri bez darba ir 12 mēnešus vai ilgāk, informējot un izglītojot viņus par NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

TOP Komentāri

avatar