Bīstamu ēku dēļ pašvaldība sniedz palīdzību evakuētajiem iedzīvotājiem

Sestdienas, 18. februāra, vakarā divās ēkās konstatēta bīstama deformācija, tāpēc līdz bīstamības novēršanai slēgta gājēju un transporta satiksme pie Kr. Valdemāra ielas 117. un 119. nama, kas atrodas posmā starp Alojas un Šarlotes ielām.

Autovadītājiem ieteicams izvairīties no braukšanas pa Kr. Valdemāra ielu un virzienā uz centru no Sarkandaugavas izvēlēties Ganību dambi vai G. Zemgala gatvi, vai, ja brauc pa Duntes ielu, tad tālāk Skanstes ielu un Zirņu ielu. Virzienā no centra ieteicams izvēlēties tādas ielas kā Ganību dambis, G. Zemgala gatve, Bruņinieku iela, Skanstes iela un Zirņu iela. Tuvāko dienu laikā tiks izvietoti plakāti ar apbraukšanas shēmām, informācija par satiksmes ierobežojumiem nodota arī Waze. Ņemot vērā iespējamos sastrēgumus, iedzīvotāji aicināti izmantot sabiedrisko transportu.

Tāpat veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā – mainīts maršruts 3. trolejbusam un 11. autobusam. Ārpilsētas virzienā transports brauc pa Kr. Valdemāra ielu, Sporta ielu, Skanstes ielu, Zirņu ielu un tālāk pa maršrutu, tiek izlaistas pieturvietas A. Briāna iela, Alojas iela, Ēveles iela. Centra virzienā sabiedriskais transports brauc pa Zirņu ielu, Skanstes ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu un Kr. Valdemāra ielu, tiek izlaistas pieturvietas Ēveles iela, Palīdzības iela, Bruņinieku iela. Informācija par izmaiņām izvietota pieturvietās un sabiedriskā transporta ekrānos.

Satiksmi šajā Kr. Valdemāra ielas posmā varēs atjaunot pēc speciālistu atzinumu saņemšanas, ka minētās ēkas nerada drošības riskus.

Rīgas pašvaldība nekavējoties piesaistīs būvekspertu tehniskā atzinuma sagatavošanai iespējami īsā termiņā un tuvāko dienu laikā organizēs sanāksmi ar iedzīvotājiem, lai spriestu par tālākajiem soļiem ēku savešanai kārtībā.

Pašvaldībā pieņemts lēmums par saviem līdzekļiem nodrošināt ēku tehniskā apsekojuma atzinuma sagatavošanu par to, kādas darbības jāveic, lai novērstu bīstamību un atjaunotu satiksmi. Šāds lēmums pieņemts ar mērķi atjaunot satiksmi Kr. Valdemāra ielā pēc iespējas ātrāk.

Par bīstamības novēršanas pasākumiem un termiņiem, kā arī satiksmes atjaunošanu varēs izdarīt secinājumus pēc tehniskā atzinuma saņemšanas, kā arī ēkas īpašnieku lēmumiem par to atjaunošanu. 

No ēkām kopā evakuēti 33 cilvēki. Pašvaldība piedāvā un nodrošina pagaidu naktsmītnes, kurām patlaban izmitināšanai pieteikušies trīs cilvēki, kā arī sniegs sociālo palīdzību un cita veida atbalstu.

Pašvaldība jau iepriekš veikusi sarunas ar ēku īpašniekiem par to sakārtošanu. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, 117. namu apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība, bet 119. namu – privātuzņēmums SIA “Rīgas namu apsaimniekotājs”.  Īpašniekiem sadarbībā ar pārvaldnieku ir pienākums katru gadu veikt vizuālo apsekošanu un ne retāk kā reizi desmit gados veikt arī ēkas tehnisko apsekošanu. Ēku īpašnieki diemžēl ēku sakārtošanas darbus nav veikuši.

119. namam pērn veikta apsekošana, un aprīlī izdots atzinums par bīstamības risku novēršanu, uzdodot īpašniekiem un apsaimniekotajiem veikt tehnisko apsekošanu, lai būvvalde var pieņemt lēmumu par to, vai nepieciešama ēkas ekspluatācijas pārtraukšana. Īpašnieka rīcība nav sekojusi. Savukārt 117. nama vecākais apņēmies pasūtīt tehnisko apsekošanu. Ja tas būtu paveikts, ēka būtu varējusi pretendēt uz pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai.

 Rīgas pašvaldības būvinspektors pēc avārijas situācijas izveidošanās veicis ēku vizuālo apskati, kuras laikā konstatētas būtiskas plaisas Kr. Valdemāra ielas 117. nama fasādēs, kāpņu laidos, iekšsienās, logu rāmju deformācijas, kā arī loga stiklojuma plīsums. 119. namam konstatēti dzegas izdrupumi, plaisas fasādēs un ēkas vertikalitātes izmaiņas – piektā stāva līmenī par vairākiem desmitiem centimetru un pagalma pusi. Ēkas atrodas pie Kr. Valdemāra ielas ar intensīvu transporta kustību, tādēļ transporta kustības radītā vibrācija var radīt papildu apdraudējumu.

 Ņemot vērā konstatētos apstākļus, ēku tālāka ekspluatācija un satiksme Kr. Valdemāra ielas posmā pagaidām aizliegta, ēkās atslēgtas komunikācijas.  

Ja ēka nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu miteklī.

Par sociālo palīdzību

Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu – līdz 620 eiro vienam cilvēkam vai līdz 1240 eiro ģimenei.

Pabalstu krīzes situācijā var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas.

Iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 67105048. Rīgas Sociālais dienesta Ziemeļu rajona nodaļa atrodas Hanzas ielā 7, tālr. 67026649 vai  67026680.

Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts. Plašāka informācija par sociālās palīdzības iespējām pieejama pa tālruni 80005055.

Par pagaidu mājvietu

Iedzīvotājiem, kam nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa, šobrīd tiek piedāvāta istaba pašvaldības viesnīcā (līdz 5 dienām). Par izmitināšanas iespējām viesnīcā aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa tālruni 110.

Cietušajām un apdraudētajām personām ir tiesības pieteikties pagaidu dzīvojamai telpai un vienreizējam pabalstam remontam gadījumā, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā un Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu aizliegt dzīvojamās mājas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.

Lai saņemtu pašvaldības izīrētu dzīvojamo telpu, kur var uzturēties līdz 6 mēnešiem, bet ne ilgāk par gadu, iedzīvotājiem jāvēršas  ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Brīvības ielā 49/53. Konsultāciju gadījumā lūgums sazināties pa tel. nr. 67474700.

Ja telpas tiks atzītas par atjaunojamām, dzīvokļu īpašnieki varēs pieteikties uz vienreizēju pabalstu remontam – līdz 10 000 eiro.

Svarīgi! Iedzīvotāji arī var iesniegt iesniegumus un vērsties klātienē par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem arī Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (AIC) Brīvības ielā 49/53. Detalizētāka informācija saņemama, rakstot uz AIC e-pastu: aic@riga.lv vai zvanot AIC uz bezmaksas tālruni: 80000800.

TOP Komentāri

avatar