Atsāk pacientu pierakstīšanu uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem

Nacionālais veselības diensts (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā,  vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.

Saskaņā ar veselības ministres Rīkojumu Nr.59, kas stājās spēkā šā gada 25.martā,  no 23.aprīļa ārstniecības iestādēm ir jāatsāk pacientu pierakstīšana uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus ar rīkojuma grozījumiem, kas stājās spēkā 18.aprīlī, paredzēts, ka, sākot ar 20.aprīli, tiek paplašināts sniedzamo plānveida pakalpojumu apjoms. Uz šiem pakalpojumiem ārstniecības iestādes pierakstu nodrošina prioritāri pierakstot uz pakalpojumu tos pacientus, kuriem pakalpojums tika atcelts vai pārcelts pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas. 

Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja pieteikties un saņemt rīkojumā paredzētos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no iepriekšējā pieraksta brīža un ārstniecības iestāde nosaka  konkrētu pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku. Gadījumā, ja pieraksta laiku objektīvu iemeslu dēļ nevar noteikt, tad ārstniecības iestāde norāda aptuveno pakalpojuma saņemšanas datumu un aptuveni mēnesi pirms pakalpojuma saņemšanas laika informē par konkrētu datumu un laiku.

No šā gada 20. aprīļa ārstniecības iestādes, papildus jau iepriekš noteiktajiem ārstniecības pakalpojumiem, ir atsākušas sniegt šādus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus:

  • valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumus (mamogrāfiju);
  • ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonanses, elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera monitorēšanas), veloergometrijas un elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu;
  • pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa, oftalmologa un neirologa konsultācijas;
  • diabētiskās pēdas aprūpi;
  • zobārstniecībā uzsākto zobu slimību ārstēšanas procesa un iesākto protezēšanas darbu pabeigšanu un ortodontisko ārstēšanu.

Ar detalizētu ārstniecības pakalpojumu sarakstu iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

 NVD vērš uzmanību, ka joprojām ir pakalpojumi, kas ārkārtējās situācijas laikā, ja pacienta veselības stāvoklis nav akūts, netiek sniegti. Uz šiem pakalpojumiem tiek veidota pacientu gaidīšanas rinda un brīdī, kad to sniegšana tiks atjaunota, iestādes pacientu informēs par pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku. 

NVD šajā nedēļā saņemtas jau vairākas iedzīvotāju sūdzības par iestādēm, kas nodrošina valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un atsaka un/vai nepiedāvā pierakstu uz plānveida izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām, tādēļ dienests līgumpartneriem šonedēļ izsūtījis skaidrojošu vēstuli par pacientu pieraksta nodrošināšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā.

NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar daļēju plānveida pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu, ieviesti arī vairāki drošības pasākumi –  starp pacientu vizītēm tiek veikti vairāk dezinfekcijas pasākumi nekā pirms Covid-19 epidēmijas sākuma, pakalpojumi tiek sniegti tikai laikā  no plkst. 9:00 līdz 16:00, nodrošinot atsevišķu pacientu plūsmu, novēršot vairāku pacientu vienlaicīgu uzturēšanos ārstniecības iestādes telpās, kā arī nosakot precīzu ierašanās laiku pakalpojuma saņemšanai.

Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tostarp nepieciešamie izmeklējumi un konsultācijas. Arī ģimenes ārsta prakses turpina darbu. Tāpat tiek turpināts nodrošināt onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību saņem arī grūtnieces, “zaļā koridora” pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes un citi pacienti. Iespēju robežās konsultācijas tiek sniegtas attālināti.

NVD atgādina, ka joprojām ir spēkā kārtība, ka bez iepriekšējas pieteikšanās pie ārsta vai uz ārstniecības iestādi doties nedrīkst. Pirms nepieciešamā pakalpojuma saņemšanas ar ārstniecības personu, iestādi ir jāsazinās telefoniski vai elektroniski un doties var tika pēc tam, kad noteikts konkrēts ierašanās laiks un datums. 

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādus veselības aprūpes pakalpojumus šobrīd var atlikt. Īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti. Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatliekmās medicīniskās palīdzības dienstam pa tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselība stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.

Lai noskaidrotu par pieejamajām ģimenes ārstu praksēm vai saņemtu precīzu informāciju par šobrīd pieejamajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, NVD aicina informāciju meklēt vietnē rindapiearsta.lv. Vienes  sadaļā Ģimenes ārsti pieejama visa informācija par valstī darbojošām ģimenes ārstu praksēm, kas sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus, un to kontaktinformācija. Tāpat rindapiearsta.lv pieejama informācija par valsts apmaksātajiem pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Ar atzīmi pie pakalpojuma „IR” vai „NAV” tiek apzīmēta konkrētā pakalpojuma pieejamība. Šobrīd, ņemot vērā mainīgo situāciju, vietnē netiek ievietota informācija par gaidīšanas rindu garumiem pie speciālistiem vai izmeklējumiem un par pierakstu, jāinteresējas sazinoties ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju. Par jautājumiem saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalojumu pieejamību var zvanīt arī uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234 (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.; 1. un 4.maijā informatīvais tālrunis nestrādās) vai rakstīt uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv

Gadījumos, ja ārstniecības personas, vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti informēt NVD, zvanot uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234, savukārt pretenziju gadījumā par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem vai ārstniecības personu atteikšanos sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, aicinām vērsties Veselības inspekcijā.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

TOP Komentāri

avatar