Atbalsta tālrunis – pirmais solis cīņā ar azartspēļu atkarību

Piecu mēnešu laikā uz sociālās iniciatīvas “Spēles brīvība” atbalsta tālruni azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem, kuru koordinē krīzes centrs “Skalbes”, zvanījuši 220 cilvēki, to skaitā viens bērns. Šis atbalsta tālrunis ir ikvienam pieejams un anonīms palīdzības instruments, kur meklēt psiholoģisku palīdzību un informāciju par iespēju cīnīties ar atkarībām. Vienlaikus statistika ir gana skaudra un parāda, ka azartspēļu atkarība ir pārāk maz apzināta joma, kurā palīdzība nepieciešama daudziem.

Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada marta sākumam pie atbalsta tālruņa konsultantiem vērsušies vidēji 44 cilvēki mēnesī – viens vai vairāki zvanītāji dienā. Vairāk zvanījuši vīrieši, pavisam 138, bet atbalstu meklējušas arī 82 sievietes. Cilvēki zvana gan hroniskā stāvoklī, kad problēma ir ieilgusi un šķiet neatrisināma ilgstošā laika periodā, raisot bezcerības, bezpalīdzības sajūtu un izmisumu, gan akūtā krīzes stāvoklī, kas rodas uzreiz pēc traumatiska notikuma jeb krīzes izraisītāja un saistās ar spēcīgām šoka, panikas un apjukuma emocijām.

“Atkarība ir stāvoklis, kuru cilvēks nespēj pārvarēt bez atbalsta. Palīdzību lūgt nav jākaunas – pirmais solis ceļā uz kvalitatīvāku dzīvi ir tieši zvans uz atbalsta tālruni, jo šis pakalpojums ir viegli pieejams un anonīms,” stāsta krīzes centra “Skalbes” atbalsta tālruņa konsultants Raivo Vilcāns.

Cilvēki galvenokārt zvanījuši, lai runātu par azartspēļu atkarību – tas bijis aktuāli 195 zvanītājiem, taču sarunu gaitā atklājušās arī citas problēmas. Līdzās azartspēļu atkarībai sarunās 14 reizes minēta alkohola atkarība, pa 3 reizēm – atkarība no nevēlamām attiecībām un smēķēšanas, 2 reizes cilvēki meklējuši atbalstu cīņā ar narkotiku atkarību, bet 12 reizes – ar cita veida atkarībām. “Nereti atkarības mēdz būt kombinētas, piemēram, azartspēļu atkarība iet rokrokā ar alkohola atkarību. Tālruņa konsultanti ir informēti par atbalsta iespējām arī citu atkarību jautājumos un nepieciešamības gadījumā var to sniegt. Sarunas saturs izriet no zvanītāja vajadzībām: visbiežāk cilvēkam ir vajadzīgs psiholoģisks un emocionāls atbalsts, bet nereti sniedzam jau konkrētu informāciju par to, kur vērsties un meklēt palīdzību, lai atbrīvotos no atkarības,” skaidro Raivo Vilcāns.

Atbalsta tālruņa konsultanti 88 gadījumos ir snieguši informāciju par iespējām vērsties pie anonīmo spēlmaņu atbalsta grupām, bet 54 reizes ieteikuši narkologa konsultācijas. Arī citos gadījumos zvanītāji saņēmuši konsultācijas par atkarīgajiem pieejamiem atbalsta resursiem. Atkarībā no problēmas rakstura cilvēki saņem ieteikumus vērsties pie psihologa, psihoterapeita vai psihiatra, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, Minesotas programmā, atbalsta grupās līdzatkarīgajiem, krīžu vai dienas centros, sociālajā dienestā, Pusaudžu resursu centrā atkarīgajiem pusaudžiem u. c.

Kopš atbalsta tālruņa līnijas atvēršanas palīdzību meklējuši arī 33 līdzatkarīgie – cilvēki, kurus ietekmē cita cilvēka atkarība, kas azartspēļu kontekstā izpaužas kā neparedzama rīcība, mantu “iznešana” no mājas, parādsaistību radīšana, manipulācijas un dažkārt krimināli sodāmas darbības. Visbiežāk līdzatkarīgie ir atkarīgajam tuvi cilvēki – dzīvesbiedrs, vecāki, radinieki, draugi. Tomēr līdzatkarība var būt arī attālināta, piemēram, atkarīgais ir pavadījis nakti spēļu zālē un neierodas darbā, tāpēc cieš darba devējs. Biežāk līdzatkarīgā lomā nonāk sievietes.

“Līdzatkarīgo problēmu apraksti ir dažādi, tomēr kopumā tie saistīti ar interešu pārkāpšanu, kas skar naktsmieru, drošu vidi, savstarpējo norunu neievērošanu, un emocionāliem pārdzīvojumiem – trauksmi par atkarīgā drošību, skumjas par tuvinieka ciešanām atkarības dēļ. Līdzatkarīgie nereti pārvērtē savas spējas un resursus cīnīties, lai neļautu līdzcilvēka atkarībai ietekmēt savu dzīvi, tāpēc ir būtiski meklēt palīdzību,” atgādina konsultants.

Lai aktualizētu azartspēļu atkarības problēmu sabiedrībā un izglītotu par iespējām ar to cīnīties, biedrības “Esi brīvs!” sociālā iniciatīva “Spēles brīvība” 4. un 5. aprīlī rīkos divu dienu bezmaksas apmācības sociālo dienestu darbiniekiem. Apmācību gaitā 30 sociālo dienestu darbinieki no visas Latvijas tiks sagatavoti darbam ar azartspēļu atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem.

Sociālās iniciatīvas ”Spēles brīvība” mājaslapā www.spelesbriviba.lv atrodama biedrības “Esi brīvs” sagatavotā informācija par atkarības un līdzatkarības riskiem un norādes uz efektīvākajiem risinājumiem, kā arī speciālistu izstrādāts tests, kas ļaus izprast atkarības vai līdzatkarības apmēru. Iniciatīvas ietvaros palīdzību atbalsta tālrunī azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem sniedz biedrības “Skalbes” un Biedrības “Esi brīvs” īpaši apmācīti konsultanti. Telefona līnijas darbību nodrošina krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, kas sociāli nozīmīgos jautājumos krīzes konsultācijas sniedz jau 19 gadus. Konsultāciju tālrunis 29323202 atkarības skartajiem un viņu tuviniekiem darbojas no pirmdienas līdz sestdienai laikā no plkst. 12.00 līdz 20.00.

 

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar