56% iedzīvotāju atbalsta Latvijas atteikšanos no trešo valstu energoresursiem

Elektroenerģijas tirgus cenu kāpums un nestabilā ģeopolitiskā situācija veicinājusi Latvijas iedzīvotāju atbalstu valsts energoneatkarības jautājumu risināšanai. Kā liecina energouzņēmuma Enefit un pētījumu aģentūras Norstat veiktā aptauja*, 56% iedzīvotāju ir gatavi atteikties no trešo valstu energoresursiem, bet divas trešdaļas atbalsta atjaunīgās enerģijas ražošanas veicināšanu Latvijā. Novērtējot lietotāju gatavību atbalstīt vietējo enerģijas ražošanu, Enefit  izstrādā inovatīvu risinājumu enerģijas iegādei no Baltijas atjaunīgo energoresursu spēkstacijām, kas sākotnēji pilotprojekta veidā būtu pieejams ierobežotam mājsaimniecību skaitam.

65% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atbalstīt Latvijas pāreju uz enerģijas ražošanu no atjaunīgajiem energoresursiem. Kā izšķirošais arguments šī risinājuma atbalstam tiek minēta potenciālā iespēja samazināt elektroenerģijas izmaksas. Līdzīga situācija vērojama ar gatavību atteikties no trešo valstu energoresursu importa, kur 27% iedzīvotāju no šī soļa atbalsta pašlaik attur tikai iespēja, ka tas paaugstinātu mājsaimniecības izdevumus. Tas ir būtisks signāls enerģijas ražotājiem un tirgotājiem, sniedzot iespējas jaunu risinājumu izstrādei, kur lietotāju pieprasījums veicinātu vietējo enerģijas ražošanas jaudu attīstību, fokusējoties uz atjaunīgajiem resursiem, kas šobrīd nodrošina zemākās elektrības cenas.

“Jau šobrīd Baltijas vēja un saules enerģijas parki spēj piedāvāt par vidējo tirgus cenu būtiski lētāku elektrību. Tas ļauj sekmīgi atrisināt izmaksu jautājumu, kas uztrauc ikvienu no mums, un piedāvāt atjaunīgajos jeb zaļajos resursos balstītu enerģijas ražošanu par būtiski zemāku cenu. Pagaidām gan apjoms, ko šīs spēkstacijas spēj saražot, nav pietiekams gadījumā, ja pēkšņi vēja enerģiju gribētu sākt lietot visi Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc parādās jaunas iespējas lietotāju un ražotāju sadarbībai, lai kopā veicinātu strauju zaļās enerģijas ražošanas jaudu attīstību. Jo vairāk lietotāju būs gatavi iegādāties zaļo enerģiju, jo vairāk šādu spēkstaciju tiks attīstītas Baltijā. Galvenais  izaicinājums ir nodrošināt vienkāršu lietotāju pieeju šai lētajai un zaļajai enerģijai.  Tāpēc šobrīd strādājam pie risinājuma, kas dotu iespēju Latvijas mājsaimniecībām tiešā veidā iegādāties elektroenerģiju no Baltijas vēja parkiem, maksājot par to mazāk,” skaidro energouzņēmuma Enefit vadītājs Krists Mertens.

Sabiedrības izpratne par dažādu enerģijas ražošanas veidu potenciālu un gatavība tos atbalstīt ir kritiski svarīga, jo ikviena jaunieveduma sekmīgai ieviešanai ikdienā lietotāju pieprasījums ir ļoti būtisks. Tāpēc svarīgi komunicēt ar sabiedrību un skaidrot atjaunīgās enerģijas apjoma palielināšanas ieguvumus tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā, tai skaitā arī tiem 22% sabiedrības, kas atjaunīgās enerģijas ražošanu uzskata par pārlieku dārgu vai vienkārši neuzticas šādiem projektiem.

Kā norāda Krists Mertens, sabiedrības uzticība un atbalsts atjaunīgajiem energoresursiem var virzīt sekmīgu enerģētikas nozares pāreju uz ilgtspējīgu saimniekošanu, kas ir iedarbīgākais risinājums pret jaunām energokrīzēm un ātrai virzībai uz Latvijas energoneatkarību: “Augstas elektroenerģijas cenas ir jaunā realitāte, ko pamatā ietekmē lielā Latvijas atkarība no energoresursu importa. Kamēr idejas par atomelektrostacijas būvniecību ir dārgs un gadu desmitos mērāms risinājums, mums jau šobrīd pieejamo dabas resursu efektīva apgūšana ļautu panākt manāmas izmaiņas īstermiņā.”

Enefit šobrīd strādā pie jauna produkta izstrādes, lai jau aprīlī uzsāktu Latvijas mājsaimniecībām piedāvāt Baltijas vēja parkos saražotas elektroenerģijas iegādi uz izdevīgākiem nosacījumiem, tādā veidā arī veicinot vēl straujāku modernu vietējo enerģijas ražošanas jaudu attīstību.

* Aptauju veicis Norstat 2022. gada martā, internetā aptaujājot 1223 Latvijas iedzīvotājus 18–74 gadu vecumā.

Attēls: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar