Zināšanas strauji noveco, taču prasmes saglabājas un ļauj mācīties no jauna

Tehnoloģijas strauji ienāk mūsu ikdienā, un šajā procesā uzņēmumiem jādomā ne tikai par to ieviešanu un efektivitāti, bet arī par to, kā sabiedrība kopumā reaģē uz pārmaiņām. Par to, kuras no šīm izmaiņām visvairāk jūtam ikdienā un kā tām sagatavoties nākotnē, otrajā rīta sarunu cikla „Tech Espresso” tikšanās reizē dalīto pakalpojumu centrā Tele2 Shared Service Center (Tele2 SSC) stāstīja sociālantropologs, Royal Society of Arts biedrs Roberts Ķīlis.

Attīstās ne tikai digitālās tehnoloģijas, bet arī citas jomas

Roberts Ķīlis atgādina, ka ļoti straujā tempā attīstās ne tikai digitālās tehnoloģijas, bet arī citas jomas, un katrā nozarē attīstības temps ir citāds. Lēnāk attīstās institucionālās jomas – valsts pārvalde, pensiju sistēma un tamlīdzīgi. Tās saglabājušās nemainīgas jau ilgus gadus, savukārt visātrāk mainās jau minētās digitālās tehnoloģijas, kā arī medicīna – dzīves ilgums pēdējā gadsimta laikā palielinājies tieši tehnoloģiju attīstības dēļ. “Nesen reģistrēta situācija, kad vienlaicīgi dzīvojušas vienas ģimenes sešu paaudžu sievietes. Kaut kas tāds vēl cilvēces vēsturē nav piedzīvots, un lielā mērā to panākušas tehnoloģijas,” komentē R. Ķīlis. Tai pat laikā cilvēkiem būs jāmācās izmantot šo papildus laiku, aptuveni 25-30 papildus dzīves gadus, kas viņiem doti, jo šobrīd ar to vēl neviens nav saskāries.

 Svarīgāk apgūt prasmes

Šobrīd skolotāji stāsta skolēniem, ka viņu nākotnes profesijas vēl pat nepastāv, taču tas liek uzdot jautājumu – kas tad viņiem šobrīd tiek mācīts? Pēc R. Ķīļa domām izglītība šobrīd atrodas ļoti sarežģītā pozīcijā, jo nav pat skaidrs, kas skolēniem un jauniešiem īsti būtu jāiemāca. Strauji mainīgās jomās zināšanas noveco ļoti ātri – dažreiz pat pēc trīs studiju gadiem studenta pirmajā kursā apgūtās zināšanas vairs nav aktuālas. Arī Tele2 SSC vadītājs Kims Leandersons (Kim Leandersson) norāda, ka jau šobrīd kā darba devējs novēro nepieciešamību pēc praktisku iemaņu sniegšanu studentiem paralēli augstskolā iegūtajām zināšanām. Tāpēc uzņēmums ir atvērts vasaras prakses nodrošināšanā, lai sniegtu iespēju jauniešiem aptvert tehnoloģiskās izmaiņas industrijā.

Roberts Ķīlis uzsver, ka neviens no mums nezina, kādas zināšanas nākotnē būs nepieciešamas, tāpēc vērtīgāk ir mācīt prasmes, kas cilvēkiem nepazūd, un spējas, kuras palīdz sadarboties ar apkārtējiem cilvēkiem.

Cilvēkiem nenoliedzami ir dažādi ieradumi saistībā ar darbu un mācīšanos, kurus nav tik viegli izmainīt. Sociālantropologs skaidro, ka mums katram tehnoloģiju attīstības ietekmē būs jāmaina dažādi savi ieradumi. Lai arī roboti aizstās cilvēku pienākumus dažādās darba vietās, aizstātajiem darbiniekiem radīsies arī jauni amati un darba vietas, kurām vajadzēs pārkvalificēties. R. Ķīlis uzskata, ka tas cilvēkiem ir veselīgi, jo liek nepārtraukti mācīties un pašiem attīstīt un pilnveidot savas zināšanas.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar