Valsts prezidents: ir laiks atbalstīt latviešu zinātniekus cīņā ar Covid-19 vīrusu

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoru, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāju Jāni Kloviņu un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Kasparu Tāru, lai noskaidrotu situāciju ar aktuālajiem pētījumiem Covid-19 vīrusa uzveikšanā.

E. Levits pateicās zinātniekiem, kuri šajos sarežģītajos apstākļos turpina darbu un aktīvi strādā pie risinājumiem sabiedrības labā. E. Levits pauda gandarījumu, ka latviešu zinātnieki jau ir izstrādājuši pirmos vakcīnas kandidātus, ko testēs Šveices partneru laboratorijās. Latvijā strādā divas pētniecības grupas no 70 grupām, kas pasaulē nodarbojas ar vakcīnas izstrādi.

Pārrunājot aktuālo situāciju, tika atzīmēta vīrusa genoma atšifrēšanas (ar sekvenēšanas metodi) lielā nozīme. Tā dod iespēju novērtēt aktuālo situāciju, tieši Latvijai raksturīgās vīrusa mutācijas un izplatības ceļus, ļaujot optimāli pieņemt lēmumus iedzīvotāju veselības saglabāšanai. Šobrīd sekvenētie 25 paraugi uzrāda jau vismaz 12 Latvijai unikālas vīrusa mutācijas un vismaz četrus ceļus, kā vīruss ienācis valstī. E. Levits uzsvēra, ka augsti novērtē iepriekšējos ieguldījumus zinātnē, kas šobrīd ļauj Latvijas zinātniekiem darboties pasaules labāko zinātnieku līmenī un radīt nākotnē nepieciešamus risinājumus.

Zinātnieki norādīja, ka ar esošo situāciju var nākties sadzīvot gadiem un būs jāpielāgojas. Valsts prezidents uzsvēra, ka nepieciešama kvalitatīva pētniecības platforma, kas gan risinātu esošās situācijas izraisītās problēmas, gan sagatavotu mūsu sabiedrību nākotnes izaicinājumiem. J. Kloviņš norādīja, ka zinātnieku saime jau apkopo idejas un rosina risinājumus, kas tuvākajā laikā varētu uzlabot situāciju valstī.

Foto: president.lv

TOP Komentāri

avatar