Valsts prezidents: dezinformācija ir mūsu dzīves sastāvdaļa – ar to ir jāprot apieties

24. oktobrī UNESCO Pasaules medijpratības un informācijas pratības nedēļas ietvaros Valsts prezidents Egils Levits sarunājās ar jauniešiem par mediju un informācijas pratību un dezinformācijas ietekmi uzskatos par Latviju. “Ar Krievijas īstenoto dezinformāciju Latvijā sadzīvojam vairāk nekā 30 gadus, ar to visu laiku esam konfrontēti. Tāpēc mums ir jāapzinās, ka dezinformācija ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Mums jāprot ar to apieties, lai mēs netiktu ievainoti,” teica Egils Levits.

Valsts prezidents Egils Levits norādīja, ka visbiežāk ar dezinformācijas palīdzību par Latviju tiek radīts iespaids, ka šeit tiek apspiesti citu tautību iedzīvotāji un ka mūsu valsts nevar pastāvēt pati par sevi.

“Mēs visi saskaramies ar dezinformāciju. Tā ir jāatpazīst, jo cilvēka pasaules skatījumu veido informācija un tā ir pamatā mūsu rīcībai. No tā, kā mēs uztveram un vērtējam informāciju, ir atkarīgs, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam,” mediju pratības un informācijas pratības nozīmi uzsvēra Valsts prezidents E. Levits.

Foto & Video: president.lv

TOP Komentāri

avatar