Talsos no septiņām tirdzniecības vietām pārkāpumi konstatēti piecās

Maija beigās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa amatpersonas apsekoja dažādas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot enerģijas dzērienus, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām.

Kopumā tika pārbaudītas septiņas tirdzniecības vietas, to skaitā arī degvielas uzpildes stacijas Talsos, no kurām piecās konstatēti pārkāpumi, par ko Valsts policija ir uzsākusi administratīvās lietvedības. Trijās tirdzniecības vietās Talsos pārdevējas, nepārliecinoties par jaunieša vecumu, nepilngadīgai personai pārdeva cigaretes, vienā – alkoholisko dzērienu kokteili un  vēl vienā – enerģijas dzērienu. Tai skaitā vienā tirdzniecības vietā pārkāpums konstatēts jau otro reizi aptuveni viena mēneša laikā. Šoreiz pārsteidza fakts, ka vienā no tirdzniecības vietām pārdevēja nezināja, ka enerģijas dzērienus nepilngadīgam personām nedrīkst pārdot.

Parasti pēc pārkāpuma konstatēšanas pārdevēji saprot izdarīto, pārdodot nepilngadīgām personām alkoholu, tabakas izstrādājumus vai enerģija dzērienus, taču šoreiz tā vietā, lai atzītu savu kļūdu, kādā tirdzniecības vietā pārdevēja pārmeta jaunietim un policijai šo rīcību un iesaisti kontrolpirkumu veikšanā. Valsts policija atgādina, ka šādi kontrolpirkumi ir notikuši jau iepriekš un notiks arī turpmāk. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kontrolpirkuma veikšanā Valsts policijas vai pašvaldības policijas darbinieks var iesaistīt personu no 15 gadu vecuma, kura brīvprātīgi piekritusi iesaistīties tā veikšanā. Nepilngadīgu personu iesaista kontrolpirkuma veikšanā, lai pārbaudītu, kā tiek ievēroti aprites noteikumi attiecībā uz likumīgā apritē esošām precēm, kuru pārdošana nepilngadīgām personām ir aizliegta ar normatīvo aktu un par kuru pārdošanu nepilngadīgām personām ir paredzēta administratīvā atbildība. Lai piedalītos kontrolpikuma veikšanā, jaunietim ir jābūt vecumā no 15 – 17 gadiem, kā arī jābūt vecāku piekrišanai.

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem, uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 eiro. Savukārt par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek naudas sodu pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Tāpat arī vēlamies atkārtoti atgādināt, ka pārdevējiem un veikalu vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga. Šādas pārbaudes tiks rīkotas arī turpmāk.

 

Valsts policija

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar