Siguldā atklāta Laimas Dabertes, Baibas Aļļes-Šmites un Anetes Bajāres-Babčukas izstāde “Piezīmes”

Izstādē Siguldas Jaunās pils Salonā aplūkojamas trīs mākslinieču – Anetes, Laimas un Baibas – pēdējo trīs gadu laikā iekrātās domu ainas un ikdienas mirkļi, mēģinājumi apturēt laiku un pētījumi par savas dzimtas sieviešu izcelsmi un darbu, ģimenes  svētību un ikdienas neatkārtojamību. Izstādes formāts atklāj intīmu, dziļu un tēliem piesātinātu pētošu skatījumu. Autoru izvēlētie mediji izceļ piezīmju formāta daudzveidību un aicina izpētīt klātbūtnes dažādās variācijas. Piezīmes par ne tik perfekto, haotisko ikdienu, kuru ar sirdi sajūtam kā to vistīrāko un skaistāko. Izstāde apskatāma līdz 4. septembrim.

Vienā no Salona telpām skatāma Baibas Aļļes-Šmites darbu sērija “Anastasijas dārzs”, kas stāsta par Baibas vecmāmiņu Anastasiju, viņās dārzu. Tā ir studija par savu dzimtu un varbūt caur Baibu un viņas stāstu par Stasi un viņas dārzu, ļauj arī nedaudz savādāk paskatīties uz savas dzimtas priekšteču vērtībām. “Izstādē pievērsos dārzam kā savas dzimtas sieviešu vienojošajam elementam. Dārzam kā vienībai, kas  vairākām paaudzēm palīdzējusi uzturēt ģimeni un to atbalstīt arī finansiāli. [..] Šī pieredze, kuru tēlaini varētu nosaukt par dārza muzeoloģiju, izstādē  atklās, ka  mana dārza pētījuma instruments ir ota un mana pētīšanas metode – glezniecība. Gleznojot varu pateikt šim dārzam “paldies!”.” Otrā telpā apskatāmas Laimas Dabertes gleznas, tās veido piezīmes par ikdienā novērotām situācijām un uztaustītām domu konstrukcijām. Tēlus un noskaņas tver garās pastaigās un netīši atrastās dažāda mēroga kompozīcijās. Mirkļa vizualizācija ir mānīga, piezīmēs attēlotā ainava, priekšmeti un tēli pārveido piedzīvoto realitāti, abstrakti motīvi caurvij ikdienā redzēto, un ar dažādu glezniecības paņēmienu un personīgu simbolu montāžu tiek veidota paralēla pasaule, kurā interpretētas un pētītas dažādas telpas un laika formas. Anete Bajāre-Babčuka apmeklētājiem ļauj ieskatīties mākslinieces ilustrētās ikdienas ainās. Anetei patīk lasīt grāmatas un tās ilustrēt. Mākslinieci iedvesmo nekārtīgas bērnistabas, nejauši kluso dabu salikumi svešās mājās un dažādas slepus novērotas situācijas.  Vislielākie iedvesmas avoti ir viņas divas meitas, kuru ikdienas ainas māksliniece izbauda notvert ilustrācijās. Izstādē aplūkojami pēdējo 3 gadu laikā tapuši dienasgrāmatas formātā zīmēti darbi, kuros māksliniece mēģina apturēt laiku, notverot uz papīra dažādus ikdienas mirkļus.

Augustā notiks trīs radošās meistarklases mākslinieču vadībā – 10. augustā plkst. 10.00 Siguldas Jaunajā pilī būs radošā nodarbība bērniem “Siguldas pētnieks”, 25. augustā plkst. 18.00 – radošā meistarklase pieaugušajiem ”Kāds ir Siguldas skaistuma noslēpums?” un 27. augustā plkst. 10.00 notiks trešā nodarbība, kas veidota senioriem ar mākslas terapijas elementiem. Plašāka informācija par meistarklasēm drīzumā, aicinām sekot līdzi.

Baiba Aļļe-Šmite dzimusi 1991. gadā un pirmo reizi saskārusies ar glezniecību Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā. Studijas turpinājusi Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, kurā satikusi arī dzīves draudzenes un  izstādes kolēģes – Laimu Daberti un Aneti Bājāri-Babčuku. Maģistrantūras studijās Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, kā, arī papildinot zināšanas studējošo apmaiņā Vīnes Universitātē (Austrija), autore pētījusi vizuālizpratni un pēc studijām strādājusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības satura veidošanā. Anete Bajāre-Babčuka (1991) studējusi tēlniecību un grafiku Latvijas Mākslas Akadēmijā. Laima Daberte (1991) studējusi tēlniecību Latvijas Mākslas Akadēmijā un arhitektūru Rīgas Tehniskajā universitātē.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar