Rīgas pašvaldība ieviesīs pasākumus ietvju tīrīšanas uzlabošanai

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja trešdien, 22. decembrī, ārkārtas sēdē izskatīja vairākus risinājumus ietvju tīrīšanas uzlabošanai ziemā, tostarp ietvju piespiedu tīrīšanas paātrināšanu, iesaistot Rīgas pašvaldības policiju.

Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz, ka īpašumiem pieguļošajās teritorijās jāveic gājēju ietvju un pagalma celiņu attīrīšana no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšana. Sakopšanas darbi veicami katru dienu līdz plkst. 8, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos. Par savlaicīgu ietvju neattīrīšanu no sniega un apledojuma maksimālais sods fiziskām personām var sasniegt 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro.

Komiteja atzina, ka sodu piemērošana ir laikietilpīga un bieži nenodrošina mērķi – panākt savlaicīgu ietves sakopšanu. Tāpēc šajā ziemas sezonā ieviesta ietvju piespiedu sakopšana, kad pēc darbu veikšanas pašvaldība piestāda apsaimniekotājam rēķinu par to attīrīšanu. Šos darbus veic sešas mobilās brigādes un arī pašvaldības piesaistītais ārpakalpojuma sniedzējs.

Ierasti pēc pārkāpuma konstatēšanas apsaimniekotājiem tiek dotas dažas stundas laika, lai ietvi sakoptu, un, ja tas netiek izdarīts, to paveic pašvaldība. Savukārt, ja tiek secināts, ka pārkāpuma nekavējoša nenovēršana rada tiešu sabiedrisko bīstamību (piemēram, ledus veidošanās savlaicīga sniega nenotīrīšanas gadījumā, pretslīdes materiāla nekaisīšanas dēļ izveidojusies slīdamība), ietves sakopšanu pašvaldība veic uzreiz.

Lai ēku un teritoriju īpašniekus mudinātu pašiem sakopt ietves, tiek paredzēts, ka jau pēc otrās piespiedu sakārtošanas tiks piemērots arī administratīvais sods. Ņemot vērā Administratīvās inspekcijas nepietiekamo kapacitāti šādu uzdevumu pilnvērtīgā izpildē pietiekami lielā teritorijā, iecerēts tiesības piemērot piespiedu izpildi piešķirt arī Rīgas pašvaldības policijai, kas patlaban iesaistās tikai pārkāpuma fakta konstatēšanā. Tāpēc komiteja atbalstīja un virzīja izskatīšanai domē nepieciešamos grozījumus noteikumos.

Komitejas sēdē tika apspriestas arī iespējas galvaspilsētā veikt ietvju centralizētu tīrīšanu. Kopā Rīgā ir aptuveni trīs miljoni kvadrātmetru ielām pieguļošo ietvju 1500 kilometru garumā, kuru vienas tīrīšanas reize izmaksātu 300 000 eiro. Piemēram, ja ietves būtu jātīra 40 reizes gadā, tad kopējā summa sasniegtu 12 miljonus eiro. Ja tiktu tīrītas tikai ietves Rīgas vēsturiskajā centrā, tad tas gadā izmaksātu 2,8 miljonus eiro.

Deputāti arī apsprieda problēmas ar pašvaldības kopjamajām ietvēm, kuru kopējā platība ir aptuveni pusmiljons kvadrātmetru. Tika atzīts, ka nolīgtais uzņēmums “Clean R” netiek galā ar pienākumiem un no nākamā gada ar to līgums netiks pagarināts.

Rīgas pašvaldība šajā ziemas sezonā nākusi pretī apsaimniekotājiem, nosakot, ka ietves nav obligāti pilnībā jāatbrīvo no sniega un apledojuma, jo šāda prasību izpilde ir nesamērīga, un tā rosina pārmērīgu sāls lietošanu. Sniega un apledojuma laikā ietves attīrāmas vismaz 50% apjomā no kopējā to platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m platumā. Jānodrošina, lai ietves neslīdētu, izmantojot smilšu un sāls maisījumu. Tāpat pašvaldība piedāvā īpašniekiem vai apsaimniekotājiem 50 kg smilšu bez maksas, kuras var saņemt Apkaimju iedzīvotāju centros. Ir noteiktas divas sniega izvešanas vietas pilsētā, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām. Daugavas labajā krastā sniegu var izvest uz Lidlauka ielu, savukārt kreisajā krastā – uz Rītausmas ielu.

Pašvaldības mājaslapā riga.lv tagad izveidota sadaļa “Sniega tīrīšana”, kurā iedzīvotāji var uzzināt aktualitātes un informāciju par ielu, ietvju un jumtu tīrīšanu, kā arī aizpildīt e-pieteikumu, ziņojot par vietām, kas sakopjamas. Nesakoptu ietvju foto fiksāciju var sūtīt arī Rīgas pašvaldības policijas mobilajā aplikācijā.

Par nenotīrītām ietvēm vai jumtiem iedzīvotāji var ziņot pašvaldībai arī citos veidos:

  • Apkaimju iedzīvotāju centram – +37180000800 vai aic@riga.lv;
  • Rīgas pašvaldības policijai – 110 vai aplikācijā.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar