Rīdzinieki varēs saņemt līdzfinansējumu par pieslēgšanos pilsētas kanalizācijai

Lai galvaspilsētā veicinātu dzīvojamo māju pieslēgšanu pilsētas kanalizācijai, Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 20. jūnijā, akceptēja saistošo noteikumu projektu, kas paredz visiem rīdziniekiem piešķirt pašvaldības līdzfinansējuma pieslēgumu veidošanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Līdz šim pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu izveidošanas izmaksu daļējai kompensēšanai tika piešķirts tikai iedzīvotājiem, kuru apkaimēs pilsētas kanalizācija tika izbūvēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” 4., 5. vai 6. kārtas gaitā. Savukārt jaunie noteikumi attieksies uz visu galvaspilsētas administratīvo teritoriju.

Pieteikuma iesniedzējs varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, ja būs nodrošinājis pieslēguma izbūvi pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā. 

Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai plānots noteikt atbilstoši izbūvētā kanalizācijas pievada garumam šādā apmērā:

  • līdz 5 metriem – 1000 eiro;
  • no 5 metriem līdz 20 metriem – 1500 eiro;
  • vairāk par 20 metriem – 2000 eiro. 

Pēc 2022. gada datiem, Rīgas aglomerācijā centralizētie kanalizācijas pieslēgumi nav izveidoti 6452 objektos jeb kopumā 24 495 pilsētas iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka joprojām ir nepieciešams pastāvīgi veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Sabiedrisko un centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošana, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, ļauj nodrošināt kvalitatīvu apkārtējo vidi un samazināt vides piesārņojumu. 

Saistošais noteikumu projekts vēl jāskata Rīgas domes sēdē, bet pēc tam jāsaņem Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) akcepts.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar