Pētījums: 21,2% uzņēmēju pašvaldību atbalstu biznesam vērtē pozitīvi

Pašvaldības ar savu darbību veicina biznesa attīstību savā teritorijā – tā norāda 21,2% uzņēmēju. Nedaudz mazāk – 17,2% uzņēmēju ir pilnīgi pretējās domās, norādot, ka pašvaldību darbība visbiežāk traucē uzņēmējdarbības attīstībai, liecina Turības Biznesa indeksa dati. Kopumā uzņēmēji šim biznesa vidi ietekmējošam faktoram snieguši pozitīvu vērtējumu (indekss 0,9). Salīdzinot ar 2018. gadu, situācija ir uzlabojusies – pērn 19,4% uzņēmēju norādīja, ka pašvaldību darbība traucē attīstībai.

Analizējot datus reģionālā griezumā, secināts, ka vispozitīvāk situāciju vērtē Vidzemes reģiona uzņēmēji – 31% norādījuši, ka pašvaldības sniedz atbalstu un sekmē uzņēmējdarbības attīstību. Kā nākamā seko Kurzeme, kur pašvaldību darbību pozitīvi vērtē 30% uzņēmēju. Visnegatīvāk situāciju vērtē Rīgas uzņēmēji – tikai 17% norāda, ka pašvaldība atbalsta uzņēmējdarbību.

Vērtējot uzņēmēju viedokli dažādās nozarēs, secināts, ka visnegatīvāk situāciju vērtē pakalpojumu nozares uzņēmēji – tikai 18% pašvaldību darbības ietekmi vērtē kā atbalstošu, būvniecības nozarē šādi uzskata 23% uzņēmēju, tirdzniecības – 24,3%, bet ražošanas – 26%.

“Pašvaldībām viennozīmīgi jāuzņemas atbildība par saimniecisko darbību, kas tiek īstenota to teritorijā vai konkrētā reģionā, gan mērot efektivitāti, gan sniedzot atbalstu. Pie pašreizējā darbības modeļa daudzviet Latvijā tas nebūtu iespējams, jo iespējas lielākoties centrējas Rīgā, tās apkārtnē un lielākajās pilsētās. Situācija būtu jāmaina un katrai pašvaldībai jādarbojas pēc principa – valsts valstī, lai piesaistītu uzņēmējus un radīt darbavietas arī citviet Latvijā,“ skaidro Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe.

Pētījums veidots ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības, kā arī veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi. Maksimālais indeksa rādītājs ir +100, bet minimālais -100. Pētījumā piedalījās 750 uzņēmēji no visas Latvijas.

Marta Kive

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar